(+48) 71 34 88 200

Wybierz swój język

logo bip

Wcag ikonka

wcag
wcag
wcag
wcag
wcag
wcag

Wydawnictwo

Broszury i Abstrakty

ABSTRAKTY XXIII Seminarium – Słok k. Bełchatowa, 23-26 maja 2023

67

ABSTRAKTY XXIII Seminarium z cyklu „Metodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń” – Słok k. Bełchatowa 23-26 maja 2023 r.


Wydawca – „Poltegor-Instytut” Instytut Górnictwa Odkrywkowego
ISBN 978-83-60905-11-1

W dniach 23 – 26 maja 2023 r. „Poltegor-Instytut” Instytut Górnictwa Odkrywkowego i Zakładowe Koło SITG oraz Katedra Geologii Złożowej i Górniczej Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, przy współudziale Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN oraz Komisji Zasobów Kopalin zorganizowały w Hotelu Wodnik w Słoku koło Bełchatowa XXIII Seminarium z cyklu „Metodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń”. Wydarzenie to zostało objęte honorowym patronatem Ministra Aktywów Państwowych oraz Ministra Klimatu i Środowiska. W Seminarium wzięło udział niemal 100 uczestników, w tym przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska, wyższych uczelni, instytutów badawczych, administracji samorządowej, kopalń, przedsiębiorstw geologicznych i inni. Podczas sesji referatowych poruszano zagadnienia dotyczące dokumentowania złóż z uwzględnieniem rozpoznania i dokumentowania kopalin towarzyszących i współwystępujących oraz działań kontrolnych i nadzorczych nad racjonalną gospodarką złożem. Przedstawiane były nowoczesne rozwiązania pozwalające na zastosowanie ich w branży geologiczno-górniczej. W trakcie sesji terenowej uczestnicy Seminarium mieli okazję zapoznania się z pracą Cementowni Warta S.A., WKG Raciszyn oraz PGE GIEK S.A. Oddział KWB Bełchatów. Realizowane wydarzenie umożliwiło wymianę doświadczeń specjalistów i przedstawicieli świata nauki.

Streszczenia wszystkich wygłoszonych referatów opublikowane zostały w  „Abstraktach”