Telefon: (+48) 71 348 82 00      Email: poltegor@igo.wroc.pl

Instytut Górnictwa Odkrywkowego od 1950 roku

„Poltegor – Instytut” jest wiodącą w kraju jednostką badawczą w dziedzinie górnictwa odkrywkowego, obejmującą swym działaniem węgiel brunatny, surowce skalne i przemysł materiałów wiążących, chemicznych, ilastych oraz kruszyw. Celem strategicznym Instytutu jest kreowanie w przemyśle górnictwa odkrywkowego innowacyjnych, czystych i przyjaznych środowiskowo technologii wydobycia oraz wdrażanie nowych rozwiązań technicznych.

Początki Instytutu

Instytut Górnictwa Odkrywkowego istnieje od 1950 roku. W 1955 przekształcono go w samodzielne Dolnośląskie Biuro Projektów Górniczych, a w 1971 r. stał się instytucją wiodącą w pracach naukowo-badawczych. Czytaj dalej…

Nasza misja

Misją Instytutu jest opracowywanie i wdrażanie przemysłowe innowacyjnych technologii, procesów, metod oraz rozwiązań technicznych na potrzeby górnictwa odkrywkowego, a także ochrony środowiska.

Czytaj dalej…

Nagrody i wyróżnienia

“Poltegor-Instytut” jest organizatorem i współorganizatorem wielu konferencji naukowych oraz uczestnikiem różnych krajowych oraz międzynarodowych targów promujących nowatorskie rozwiązania.

Czytaj dalej…

Obszary działania

Geologia, Hydrogeologia i Geotechnika

Geologia złożowa i modelowanie złóż

Górnictwo Odkrywkowe

Technologia odkrywkowej eksploatacji złóż, przeróbka i wzbogacanie kopalin

Maszyny górnicze i taśmy przenośnikowe

Technologia, projektowanie i badania

Ochrona Środowiska i Geoinformacja

Biotechnologia i utylizacja odpadów

Aktualności

11 października 2023

Międzynarodowe spotkanie. Inauguracja projektu Badawczego REECOL

W dniach 5-6 października w siedzibie „Poltegor”- Instytut Górnictwa Odkrywkowego odbyło się spotkanie otwierające projekt REECOL „Ekologiczna rehabilitacja i długoterminowy monitoring terenów pogórniczych”, realizowanego w ramach Funduszu Badawczego Węgla i...
Czytaj więcej
8 grudnia 2022

„Poltegor-Instytut” Instytut Górnictwa Odkrywkowego laureatem XVI edycji Programu “Najwyższa Jakość QI 2022”

W dniu 22 listopada 2022 roku w hotelu Vienna House Easy w Katowicach odbyło się Europejskie Forum Biznesu pod hasłem „GOSPODARKA W NIEPEWNYCH CZASACH – WYZWANIA, ZAGROŻENIA, SZANSE”. W ramach...
Czytaj więcej
5 grudnia 2022

„Poltegor-Instytut” Instytut Górnictwa Odkrywkowego laureatem 12. Gali Programu Symbol – „Symbol Synergii Nauki i Biznesu 2022”

W dniu 17 listopada 2022 roku odbyła się w Katowicach 12. Gala Finałowa Programu Symbol 2022 podczas której, „Poltegor-Instytut” Instytut Górnictwa Odkrywkowego otrzymał tytuł Symbolu Synergii Nauki i Biznesu 2022....
Czytaj więcej
15 października 2022

Sustainability, risk assessment and revitalization of post-mining pits and spoil dumps

International Conference on "Sustainability, risk assessment and revitalization of post-mining pits and spoil dumps" RAFF and SUMAD projects' achievements On October 6-7, 2022 in Wrocław, Poland an international conference entitled...
Czytaj więcej
23 sierpnia 2022

„Poltegor-Instytut” Instytut Górnictwa Odkrywkowego z kategorią B+ w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka w przeprowadzonej ewaluacji jakości działalności naukowej za lata 2017-2021

Z przyjemnością informujemy, iż decyzją Ministra Edukacji i Nauki nr 416/209/2022 z dnia 21 lipca 2022 r. „Poltegor-Instytut” Instytut Górnictwa Odkrywkowego uzyskał kategorię naukową B+ w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo...
Czytaj więcej
7 czerwca 2022

Poltegor-Instytut” laureatem 7. Forum Inteligentnego Rozwoju – „Jednostka Naukowa Przyszłości”

W dniach 6 - 7 czerwca 2022 roku w Uniejowie odbyło się 7. Forum Inteligentnego Rozwoju - Kongres projektów przyszłości, podczas którego „Poltegor-Instytut” Instytut Górnictwa Odkrywkowego otrzymał tytuł Jednostki Naukowej...
Czytaj więcej
5 czerwca 2022

Tradycje i perspektywy poszukiwania i dokumentowania geologicznego złóż na Dolnym Śląsku

XXII Seminarium z cyklu „Metodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń” na temat „Tradycje i perspektywy poszukiwania i dokumentowania geologicznego złóż na Dolnym Śląsku” W dniach 24...
Czytaj więcej
5 czerwca 2022

Poltegor-Instytut” laureatem IV edycji Międzynarodowego Forum Gospodarczego –„Ambasador Innowacyjności”

W dniu 2 czerwca 2022 roku w Piekarach Śląskich odbyła się IV edycja Międzynarodowego Forum Gospodarczego, w trakcie którego „Poltegor-Instytut” Instytut Górnictwa Odkrywkowego za wkład w rozwój innowacji w Polsce...
Czytaj więcej
28 maja 2022

III Konferencja naukowo-techniczna „Hydrogeologia w Praktyce – Praktyka w Hydrogeologii”

W dniach 23-25 maja 2022 r, w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach odbyła się III Konferencja naukowo-techniczna „Hydrogeologia w Praktyce - Praktyka w Hydrogeologii”. Inspiracją dla organizacji kolejnej konferencji...
Czytaj więcej
23 maja 2022

Dzień Węgla Brunatnego w Niemczech

W dniu 20 maja 2022 roku w miejscowości Radebeul koło Drezna odbył się doroczny Dzień Węgla Brunatnego zorganizowany przez Niemiecki Związek Przemysłu Węgla Brunatnego (DEBRIV). W dniu 20 maja 2022...
Czytaj więcej


Back to Top