(+48) 71 34 88 200

Wybierz swój język

logo bip

Wcag ikonka

wcag
wcag
wcag
wcag
wcag
wcag

Laboratoria

Laboratoria akredytowane

Laboratorium NM-1 Geotechniki

Laboratorium NM-1 Geotechniki

Kierownik NM-1

mgr inż. Urszula Koniuch

telefon+48 71 34 88 264
  

 Laboratorium oferuje szeroki zakres usług badawczych, w tym:

Badania parametrów fizycznych:

  • Oznaczenie składu granulometrycznego gruntu (analiza sitowa, analiza areometryczna),
  • Oznaczanie właściwości fizycznych gruntów, takich jak wilgotność, gęstość objętościowa, gęstość właściwa, granica płynności(metodą penetrometru stożkowego i metodą Casagrande), granica plastyczności,
  • Analiza makroskopowa,
  • Oznaczanie zawartości substancji organicznych (metoda prażenia i metoda utleniania).

Badania wytrzymałościowe i odkształceniowe:

  • Oznaczanie parametrów wytrzymałościowych gruntów, tj. edometryczny moduł ściśliwości, wilgotność optymalna i maksymalna gęstość szkieletu gruntowego,
  • Oznaczenie kąta tarcia wewnętrznego i kohezji (ABS),
  • Wykonywanie testów trójosiowych (TRX) metodą UU, CU i CD
  • Oznaczanie zawartości substancji organicznych, składników mineralnych i innych parametrów gruntów,
  • Sporządzanie raportów.

Badania geologiczno-inżynierskie i geotechniczne:

  • dla celów zagospodarowania przestrzennego, projektowania obiektów budowlanych, wykonywania wyrobisk górniczych oraz magazynowania i składowania substancji oraz odpadów

Laboratorium oferuje przeprowadzenie badań według norm PN-EN oraz PN-88/B-04481 na życzenie klienta.

Nasze laboratorium geotechniki stosuje najnowocześniejsze metody i techniki badawcze, zapewniając wysoką jakość usług. Nasi specjaliści pracują zgodnie z międzynarodowymi standardami , dbając o precyzję i dokładność wyników.

Laboratorium NM-1 Geotechniki jest laboratorium badawczym posiadającym system akredytacji o numerze AB 063