(+48) 71 34 88 200

Wybierz swój język

logo bip

Wcag ikonka

wcag
wcag
wcag
wcag
wcag
wcag

Pracownie

Pracownia Biotechnologii Środowiskowej

Kierownik pracowni

dr inż. Justyna Sobolczyk-Bednarek

telefon+48 71 34 88 272     

Działalność Pracowni obejmuje prace w zakresie

 • Opracowanie kierunków zagospodarowania odpadów i badania jakościowe wód
 • Badania chemizmu wód w studniach, w wodach powierzchniowych i podziemnych – zgodnie z normą PN- EN ISO/IEC 17025
 • Badania jakościowo-ilościowe metali w roztworach metodą ICP-OES
 • Badania jakościowe i ilościowe pierwiastków materiałów różnego pochodzenia metodą fluorescencji rentgenowskiej EDXRF
 • Biologiczna utylizacja surowców odpadowych różnego pochodzenia – górniczych organicznych, przemysłowych
 • Bioremediacja terenów zanieczyszczonych
 • Badania termicznego przekształcania węgla brunatnego, biomasy i odpadów organicznych
 • Wykorzystanie odpadów górniczych m. in. surowców skalnych w różnych dziedzinach gospodarki np. w rolnictwie
 • Analiza techniczna węgla i biomasy
 • Monitoring mikrobiologiczny i biochemiczny gleb, kompostów, wód, ścieków i osadów ściekowych
 • Monitoring wód podziemnych i powierzchniowych w rejonie budowli inżynierskich, głównie odkrywek węgla brunatnego 
 Pracownia Biotechnologiczna

 

 

AKTUALNOŚCI