(+48) 71 34 88 200

Wybierz swój język

logo bip

Wcag ikonka

wcag
wcag
wcag
wcag
wcag
wcag

Pracownie

Pracownia Hydrogeologii i Ochrony Wód

Kierownik pracowni

mgr Grzegorz Firlit

telefon+48 71 34 88 244
   

Odwodnienia górnicze

 • Projektowanie odwodnienia kopalń odkrywkowych
 • Określenie zasięgu i wpływu odwodnień górniczych na środowisko naturalne
 • Modelowanie numeryczne oraz analityczne dopływów wód do wyrobisk górniczych
 • Wykonywanie operatów wodnoprawnych oraz ocen wodnoprawnych na odwadnianie zakładów górniczych.

Monitoring i ochrona środowiska gruntowo-wodnego

 • Pobór próbek wód podziemnych, powierzchniowych oraz gleb
 • Opracowanie koncepcji monitoringu środowiska gruntowo-wodnego
 • Monitoring ilościowy i jakościowy wód podziemnych
 • Ocena wpływu inwestycji na wody podziemne w tym na ich zanieczyszczenie
 • Ocena podatności wód podziemnych na zanieczyszczenie
 • Projektowanie obszarów i terenów ochrony wód podziemnych w tym ujęć

Zasoby wód podziemnych

 • Dokumentowanie zasobów wód podziemnych oraz warunków hydrogeologicznych
 • Modelowanie przepływu wód podziemnych oraz transportu zanieczyszczeń
 • Opracowanie bilansów wód podziemnych
 • Wykonywanie prognoz zmian stosunków wodnych
 • Projektowanie studni ujęciowych, nadzór nad ich realizacją, dokumentacje powykonawcze

W ramach pracowni funkcjonuje:
NH-1 Laboratorium Badań Filtrów Studziennych

 

 

AKTUALNOŚCI