(+48) 71 34 88 200

Wybierz swój język

logo bip

Wcag ikonka

wcag
wcag
wcag
wcag
wcag
wcag

piekna kolekcja kamieni szlachetnych prezentuje oszalamiajaca roznorodnosc wzorow krysztalow generowanych przez sztuczna inteligencje 2

Realizacje

Hydrogeologia

 • Projekt techniczny odwodnienia poziomu IV i V-tego złoża kredy “Chełm” systemem studni głębinowych Bariera bis. – CEMEX sp. z o.o. w Warszawie;
 • Monitoring wód podziemnych i powierzchniowych w rejonie oddziaływania zlikwidowanej kopalni „Konrad” dla KGHM Polska Miedź S.A.;
 • Monitoring środowiska wodnego rejonu odkrywek Kopalni Węgla Brunatnego Konin dla ZE PAK KWB Konin S.A.,
 • Projekty budowlane i wykonawcze na budowę stopni wodnych „Lubiąż” i „Ścinawa” na rzece Odrze wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji dla Haskoning DHV w tym:– projekty robót geologicznych na wykonanie sieci otworów obserwacyjnych (piezometrów),– dokumentacje hydrogeologiczne określające warunki hydrogeologiczne w związku z planowaną budową przedsięwzięcia mogącego negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie;
 • Badania geologiczne w zakresie geologii inżynierskiej, hydrogeologii oraz geofizyki płytkiego podłoża dla pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej w 2 lokalizacjach: Lubiatowo-Kopalino i Żarnowiec w województwie pomorskim, w części lądowej i morskiej obszaru lokalizacji Polskie Elektrownie Jądrowe sp. z o.o.), w tym:– projekty robót geologicznych na wykonanie sieci otworów obserwacyjnych, w tym hydrowęzła,– dokumentacje hydrogeologiczne określające warunki hydrogeologiczne w związku z planowaną budową przedsięwzięcia mogącego negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie;
 • Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej dla Pola Bełchatów i Pola Szczerców wraz z uzyskaniem decyzji zatwierdzającej dla PGE GiEK S.A. KWB Bełchatów;
 • Hydrogeologiczny model numeryczny dla odkrywki Ościsłowo KWB Konin dla ZE PAK KWB Konin S.A.KWB;
 • Monitoring wód powierzchniowych, odciekowych i podziemnych rejonu Składowiska Odpadów Paleniskowych Groszowice;
 • Dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej określającej warunki hydrogeologiczne w związku z zamierzonym wykonywaniem odwodnień w celu wydobywania kopaliny ze złoża węgla kamiennego „Piast” dla Polskiej Grupy Górniczej S.A.;
 • Dokumentacja hydrogeologiczna dla ustalenia zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych obszaru bilansowego, Zlewnia Brenia i Strumienia wraz z bezpośrednią zlewnią Wisły po Tarnobrzeg dla PIG Warszawa;
 • Wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy pt. “Odwodnienie odkrywki Tomisławice etap IV” dla branży hydrogeologicznej dla E dla PAK KWB Konin S.A.;
 • Hydrogeologiczny model numeryczny projektowanej O/Ościsłowo wraz z prognozami jej oddziaływań na wody podziemne i powierzchniowe oraz badaniami sposobów ich minimalizacji dla ZE PAK KWB Konin S.A.;
 • Dokumentacja hydrogeologiczna dla ustalenia zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych obszaru bilansowego dla części „Zlewnia Przyodrza – Krosno Odrzańskie” dla PIG Warszawa;
 • Monitoring środowiska wodnego w rejonie składowiska odpadów paleniskowych na zwałowisku wewnętrznym dla PGE GiEK S.A. Elektrownia Bełchatów;
 • Opracowanie autorskie warstw informacyjnych i eksport cyfrowy do bazy GIS Mapy Hydrogeologicznej Polski „pierwszy poziom wodonośny – warunki występowania i hydrodynamika” na obszarze wybranych arkuszy MHP dla PIG Warszawa;
 • Dekolmatacja 28 studni infiltracyjnych na terenach wodonośnych oraz wyznaczenie współczynników B i C dla 174 studni lewarowych dla MPWiK Wrocław S.A.;
 • Określenie dopuszczalnej głębokości zabudowy rur i filtrów studziennych dla AQUAMAT Sp. z o.o.,
 • Wykonanie remontu studni horyzontalnej “Bierdzany” na potrzeby prowadzenia działań badawczo-rozwojowych dla MPWiK Wrocław S.A.;
 • Opracowanie warstw informacyjnych “pierwszy poziom wodonośny – występowanie i hydrodynamika” na obszarze bloku 16 obejmującego arkusze: nr 123, 124, 161, 162 Mapy hydrogeologicznej Polski 1:50 000 dla PIG Warszawa.