(+48) 71 34 88 200

Wybierz swój język

logo bip

Wcag ikonka

wcag
wcag
wcag
wcag
wcag
wcag

Pracownie

Pracownia Technologii i Eksploatacji Taśm Przenośnikowych

Kierownik pracowni

mgr inż. Paweł Lewandowicz

telefon+48 510 235 789
    

Badania i dobór taśm

 • Badania wytrzymałości taśm na rozciąganie, rozwarstwianie, odporność na starzenie i porównania z wymaganiami stawianymi im przez normy polskie i europejskie
 • Ocena przydatności taśm do pracy w szczególnych warunkach (np. odporność na przebicia, podwyższona temperatura)
 • Dobór taśm dla określonych przenośników i warunków eksploatacyjnych z uwzględnieniem zakładanej wydajności i kąta wzniosu przenośnika
 • Technologia łączenia i napraw taśm zwykłych, odpornych na ciepło, olejoodpornych oraz specjalnych z profilowanymi okładkami
 • Niestandardowe badania specjalne, np. sprawdzanie adhezji okładziny gumowej do bębna przenośnikowego

Produkcja doświadczalna i usługi techniczne                  

 • Ponadto wykonuje dokumentację technologiczną prototypowych elementów gumowych, gumowo-metalowych i tkaninowo-gumowych m.in. sprzęgła elastyczne, zderzaki, amortyzatory, membrany, elementy elastycznego systemu mocowania szyn itp
 • Pracownia opracowuje i produkuje specjalne prototypowe taśmy do pracy pod zwiększonym kątem wzniosu, takie jak:
 • z profilami typu V do transportu materiałów sypkich i opakowanych,
 • z profilami poprzecznymi wysokimi dla dużych kątów wzniosu przenośnika,
 • z falbanami i progami kieszeniowymi do transportu pionowego,
 • do specjalistycznych maszyn rolniczych, urządzeń odważająco-pakujących, oczyszczarek bębnowych, piaskarek drogowych i innych

 

 W ramach pracowni funkcjonuje:
Laboratorium LT Taśm
Laboratorium LD Diagnostyki Elektrycznej, Termicznej i Układów Hydraulicznych

 

 

 

AKTUALNOŚCI