(+48) 71 34 88 200

Wybierz swój język

logo bip

Wcag ikonka

wcag
wcag
wcag
wcag
wcag
wcag

Realizacje

Biotechnologia

  • Analiza zawartości metali metodą ICP-OES w roztworach po ługowaniu (Co, Cu, Ni, Li) i po roztworzeniu proszku bateryjnego” – 2023 Politechnika Wrocławska
  • Wykonanie badań laboratoryjnych próbek wody podziemnej i powierzchniowej z 27 punktów w rejonie oddziaływania kopalni “Konrad”.w ramach tematu: “Monitoring wód podziemnych i powierzchniowych w rejonie oddziaływania kopalni “Konrad” – pomiary i raport roczny w latach 2021-2023″
  • Wykonanie badań laboratoryjnych próbek wody podziemnej z 10 piezometrów w rejonie potencjalnego oddziaływania stopnia wodnego „Ścinawa” na wody podziemne w ramach tematu: “Projekt budowlany i projekt wykonawczy na budowę stopnia wodnego “Ścinawa” na rzece Odrze wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji”
  • Wykonanie badań laboratoryjnych próbek wody podziemnej z 14 piezometrów w rejonie potencjalnego oddziaływania stopnia wodnego „Lubiąż” na wody podziemne w roku 2020 w ramach tematu: „Projekt budowlany i projekt wykonawczy na budowę stopnia wodnego „Lubiąż” na rzece Odrze, w rejonie wsi Gliniany wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na realizacje inwestycji”
  • Monitoring wód powierzchniowych, odciekowych i podziemnych rejonu Składowiska odpadów Paleniskowych „Groszowice” w latach 2018-2020.
  • „Monitoring środowiska wodnego w rejonie składowiska odpadów paleniskowych na Zwałowisku wewnętrznym PGE GiEK S.A. Oddział KWB Bełchatów w latach 2017.Badania laboratoryjne jakości wód podziemnych i powierzchniowych wraz z poborem prób i dostarczeniem do laboratorium.”
  • Monitoring środowiska wodnego w rejonie składowiska odpadów paleniskowych na Zwałowisku wewnętrznym PGE GiEK S.A. Oddział KWB Bełchatów w latach 2015 i 2016.Badania laboratoryjne jakości wód podziemnych i powierzchniowych wraz z poborem prób i dostarczeniem do laboratorium.”