(+48) 71 34 88 200

Wybierz swój język

logo bip

Wcag ikonka

wcag
wcag
wcag
wcag
wcag
wcag

Instytut

Nagrody i Wyróżnienia

Nagrodzone Technologie

 Celem strategicznym Instytutu jest kreowanie w przemyśle górnictwa odkrywkowego innowacyjnych, czystych i przyjaznych środowiskowo technologii wydobycia oraz wdrażanie nowych rozwiązań technicznych. Dzięki aktywności zawodowej i twórczej postawie autorów i współautorów innowacyjnych propozycji, „Poltegor-Instytut” od wielu lat bierze udział w światowym konkursie wynalazków na Międzynarodowym Salonie Innowacji i Badań Naukowych EUREKA w Brukseli oraz Międzynarodowych Targach Wynalazczości Concours–Lepine w Paryżu. “Poltegor Instytut” jest organizatorem i współorganizatorem wielu konferencji naukowych oraz uczestnikiem różnych krajowych oraz międzynarodowych targów promujących nowatorskie rozwiązania. Ponadto postanowieniem międzynarodowego jury „Poltegor-Instytut” został odznaczony Krzyżem Kawalerskim, Oficerskim i Komandorskim Orderu Wynalazczości nadanym przez Najwyższą Belgijską Komisję Odznaczeń za osiągane wyniki prezentowanych prac innowacyjnych i poziom jakości merytorycznej przedstawianych wynalazków, oraz został odznaczony złotym medalem Europejskiego Instytutu Wspólnot dla Promocji Przedsięwzięć Komercyjnych w Dziedzinie Wynalazczości. W wyniku określonej aktywności w obszarze promocji prac badawczo-rozwojowych “Poltegor-Instytut” był wielokrotnie wyróżniany nagrodami „Za promocję nauki polskiej na świecie” przyznawanymi przez Ministra Nauki i Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych.
 
 
Interdyscyplinarne zespoły naszych pracowników zaprezentowały wśród ekspertów rozwiązania i zadeklarowały do wdrożenia praktyczne przemysłowe innowacje. Ogółem we wszystkich edycja konkursowych, w których Instytut uczestniczył i zaprezentował kilkadziesiąt wynalazków byliśmy każdorazowo wyróżniani medalami we wszystkich trzech kategoriach, w tym trzynastoma złotymi, ośmioma srebrnymi i czterema brązowymi. Naszą aktywność na światowym rynku innowacyjnym uhonorowała Najwyższa Belgijska Komisja Odznaczeń przyznając Instytutowi Krzyże Kawalerski i Oficerski Orderu Wynalazczości.