(+48) 71 34 88 200

Wybierz swój język

logo bip

Wcag ikonka

wcag
wcag
wcag
wcag
wcag
wcag

jezioro

Poznaj bliżej

"Poltegor-Instytut" od 1990 roku

O instytucie

„Poltegor – Instytut” jest wiodącą w kraju jednostką badawczą w dziedzinie górnictwa odkrywkowego, obejmującą swym działaniem węgiel brunatny, surowce skalne, chemiczne i kruszywa. Instytut działa w obszarze szeroko rozumianego górnictwa i geologii, środowiska, energetyki oraz transportu taśmowego.

Celem strategicznym Instytutu jest kreowanie w przemyśle górnictwa odkrywkowego innowacyjnych, czystych i przyjaznych środowiskowo technologii wydobycia oraz rekultywacji i rewitalizacji terenów poeksploatacyjnych. Dominującymi kierunkami rozwoju Instytutu są prace badawczo-rozwojowe w zakresie szeroko pojętej inżynierii lądowej, inżynierii środowiska oraz zagospodarowania odpadów przemysłowych.

Od 1990 roku

POCZĄTKI INSTYTUTU

Historia “Poltegor-Instytut” sięga 1950 roku. Powstał wówczas we Wrocławiu Oddział Centralnego Biura Projektów Przemysłu Węglowego w Katowicach. W roku 1955 przekształcono go w samodzielne Dolnośląskie Biuro Projektów Górniczych (DBPG).
W dniu 1 stycznia 1968 r., w wyniku połączenia DBPG z Zakładami Naukowo-Badawczymi Węgla Brunatnego GIG powstał we Wrocławiu Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Górnictwa Węgla Brunatnego Poltegor (COBPGO Poltegor). W 1990 roku z pionu naukowo-badawczego COBPGO Poltegor utworzono „Poltegor-Instytut” Instytut Górnictwa Odkrywkowego.

NASZA MISJA

Misją „Poltegor-Instytut” jest kreowanie innowacyjnych procesów, technologii, metod oraz rozwiązań technicznych w obszarach górnictwa i geologii, środowiska oraz energetyki.

NASZA WIZJA

Partner naukowo-badawczy wdrażający nowoczesne i innowacyjne rozwiązania dla przemysłu.

AKTUALNOŚCI

https://www.igo.wroc.pl/images/homepage/Rectangle_160.png#joomlaImage://local-images/homepage/Rectangle_160.png?width=394&height=201

Wydawnictwo

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

OBSZARY DZIAŁANIA

widok miastaGEOLOGIA, HYDROGEOLOGIA I GEOTECHNIKA

górnictwo odkrywkoweINŻYNIERIA LĄDOWA I GÓRNICTWO

taśmy przenośnikoweTAŚMY PRZENOŚNIKOWE

JEZIOROOCHRONA ŚRODOWISKA I GEOINFORMACJA