(+48) 71 34 88 200

Wybierz swój język

logo bip

Wcag ikonka

wcag
wcag
wcag
wcag
wcag
wcag

piekna kolekcja kamieni szlachetnych prezentuje oszalamiajaca roznorodnosc wzorow krysztalow generowanych przez sztuczna inteligencje 2

Realizacje

Inżynieria Lądowa i Górnictwo

  • Wykonanie dokumentacji technologicznej i budowlanej dla nadbudowy Składowiska Fosfogipsu do rzędnej ≈ 60 m n.p.m., wraz z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji administracyjnych. – Zakłady Chemiczne Police S.A.,
  • Raport z wykonania w 2021 roku dwóch serii pomiarów w 4 punktach monitoringowych przemieszczeń wgłębnych, poziomu wód gruntowych i ciśnienia porowego wraz z opracowaniem wyników i analizą w odniesieniu do badań przeprowadzonych w latach poprzednich na Ośrodku Centralnym PMG Strachocina – PGNiG Oddział w Sanoku,
  • Opinia techniczna dla Kopalni Wapienia i Dolomitu “Imielin” w zakresie możliwości kształtowania zboczy końcowych wyrobiska górniczego pod kątem odpowiadającym nachyleniu roboczym skarp. – KOPALNIA DOLOMITU REK Sp. z o.o. S.k.
  • Założenia techniczno-ekonomiczne budowy kopalni węgla brunatnego i elektrowni na złożu “Oczkowice”. Etap I – PAK Górnictwo Sp. z o.o.,
  • Projekt techniczny kontynuacji eksploatacji złoża Koźmin. – KWB ADAMÓW S.A.,
  • Projekt zagospodarowania złoża dolomitów dewońskich “WiNA”. – SKW Biuro Projektowo-Techniczne w Zgorzelcu,
  • Dodatek nr 1 do projektu zagospodarowanie złoża węgla brunatnego KOŹMIN. – KWB ADAMÓW S.A.,
  • Analiza stateczności zboczy Kopalni Wapienia i Dolomitu „Imielin -REK” w celu prowadzenia bezpiecznej eksploatacji w warunkach planowanego niepozostawiania półek poziomowych w docelowych ścianach zboczy końcowych wyrobiska górniczego. – KOPALNIA DOLOMITU REK Sp. z o.o. S.k..