(+48) 71 34 88 200

Wybierz swój język

logo bip

Wcag ikonka

wcag
wcag
wcag
wcag
wcag
wcag

Instytut

Deklaracja dostępności

https://www.igo.wroc.pl/

Deklaracja dostępności Instytutu Górnictwa Odkrywkowego

"Poltegor-Instytut" Instytut Górnictwa Odkrywkowego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Instytutu Górnictwa Odkrywkowego.

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Obsługiwana jest ona przez dodatkowe oprogramowanie zainstalowane na serwerze pozwalające poprawić zgodność z wytycznymi dotyczącymi dostępności treści internetowych.

Treści niedostępne

 • Filmy

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Zbigniew Hawranek.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 71 348 81 80

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor "Poltegor-Instytut" Instytut Górnictwa Odkrywkowego
 • Adres: Poltegor – Instytut”
  Instytut Górnictwa Odkrywkowego
  ul. Parkowa 25, 51-616 Wrocław
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 71 348 82 00

Dostępność architektoniczna

Poltego-Instytut” Instytut Górnictwa Odkrywkowego we Wrocławiu,, ul. Parkowa 25.
Instytut w swojej lokalizacji posiada kilka budynków biurowych,laboratoryjnych, warsztatowych oraz halę technologiczną.
Wejście na teren Instytutu możliwe jest przez bramę wjazdową oraz furtkę od ulicy Parkowej oraz przez bramę od ulicy Dicksteina.
Do wejścia prowadzą schody. Brak podjazdu dla wózków.
Portiernia znajduje się po prawej stronie zaraz za brama wjazdową od ulicy Parkowej.
Budynek główny A ma cztery kondygnacje, dwie klatki schodowe. W budynku C posiadającym trzy kondygnacje znajduje się jedna klatka schodowa.W budynkach brak wind.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących