(+48) 71 34 88 200

Wybierz swój język

logo bip

Wcag ikonka

wcag
wcag
wcag
wcag
wcag
wcag

Pracownie

Obszary działania "Poltegor-Instytut"

Kompleksowe zagospodarowanie i wykorzystanie złóż surowców mineralnych

Osoba Kontaktowa

dr inż. Adam Bajcar

telefon+48 71 34 88 208
       

 • Projekty zagospodarowania złóż (PZZ),
 • Założenia techniczno-ekonomiczne eksploatacji odkrywkowej złóż,
 • Raporty oddziaływania na środowisko eksploatacji złóż węgla brunatnego i złóż surowców skalnych,
 • Opracowania systemów odwadniania i zagęszczania utworów geologicznych w tym trudno odwadnialnych dla poprawy stabilizacji: osuwisk, wałów, nasypów,
 • Opracowanie wniosków koncesyjnych na eksploatację złóż surowców skalnych,
 • Projekty rekultywacji terenów pogórniczych,
 • Skaning laserowy i modelowanie 3D wyrobisk górniczych, składowisk i obiektów kubaturowych,
 • Batymetria (sonar) i modelowanie 3D zbiorników i cieków wodnych,
 • Pomiary GPS, miernictwo górnicze, mapowania i inwentaryzacja terenu,
 • Dobór ładunków materiału wybuchowego przypadającego na stopień opóźnienia milisekundowego i w serii strzałowej,
 • Określanie wpływu robót strzałowych na stateczność zboczy.