Telefon: (+48) 71 348 82 00      Email: poltegor@igo.wroc.pl

Projekty unijne

Projekty w ramach Funduszy Europejskich

Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

logo_innowacyjna_gospodarka
 • Strategie i scenariusze technologiczne zagospodarowania i wykorzystania złóż surowców skalnych UDA-POIG.01.03.01-00-001/09-00 (2009-2014) Szczegóły projektu…
 • Mechatroniczny system sterowania, diagnostyki i zabezpieczeń w maszynach górnictwa odkrywkowego UDA-POIG.01.03.01-00-043/08-00 (2008-2013) Szczegóły projektu…
 • Urządzenie do czyszczenia kruszywa mineralnego UDA-POIG.01.03.02-00-015/09 (2011-2013) Szczegóły projektu…
 • Sposób degradacji węglowodorów w gruntach z wykorzystaniem odpadów poubojowych III kategorii UDA-POIG.01.03.02-00-034/09 (2010-2013) Szczegóły projektu…
 • Wstępne suszenie węgla brunatnego dla celów energetycznych UDA-POIG.01.03.01-00-040/08-00 (2010-2013) Szczegóły projektu…

Projekty realizowane w ramach Funduszu Badawczego Węgla i Stali

logo_rfcs
 • Opracowanie i demonstracja technologii hydro-otworowej dla poprawy konkurencyjności eksploatacji węgla brunatnego na świecie i ograniczenie jej wpływu na środowisko. RFCS-2017 (2018-2021) Szczegóły projektu…
 • Praca koparek kołowych w warunkach występowania w urabianym ośrodku utworów o nadmiernych oporach urabiania jak i wtrąceń nieurabialnych RFCR-CT-2015-00003 (2015-2018) Szczegóły projektu…
 • Inteligentne rozwiązania inżynierskie dla odkrywkowych kopalni węgla brunatnego RFCR-CT-2015-00001 (2015-2018) Szczegóły projektu…
 • Podziemna gazyfikacja węgla ukierunkowana na wodór dla Europy RFCR-CT-2007-00006 (2007-2010) Szczegóły projektu…
 • Ocena zagrożeń w zbiornikach końcowych kopalń odkrywkowych podczas wypełniania ich wodą (RAFF) 847299 — RAFF Szczegóły projektu…
 • Zrównoważone wykorzystanie zwałowisk górniczych (SUMAD) 847227 — SUMAD Szczegóły projektu…
 • Od odpadów wydobywczych po cenne zasoby: nowe koncepcje gospodarki o obiegu zamkniętym (MINRESCUE ) 899518 – MINRESCUE Szczegóły projektu…

Projekt w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw

logo_udp
 • Scenariusze rozwoju technologicznego przemysłu wydobycia i przetwórstwa węgla brunatnego WKP_1/1.4.5/2/2006/4/7/585/2006 (2006-2008) Szczegóły projektu…

Projekty realizowane w ramach Programu dla Europy Środkowej

logo_pes
 • Efektywny rozwój rozproszonej energetyki odnawialnej w połączeniu z konwencjonalną w regionach 3CE393P3 (2011-2014) Szczegóły projektu…
 • Środowiskowe i ekonomiczne korzyści z utworzenia „Biochar Clusters” na obszarze Europy Środkowej  4CE535P3 (2012-2014) Szczegóły projektu…
 • Dynamic Light – w kierunku inteligentnego i energooszczędnego oświetlenia miejskiego CE452 (2016-2019) Szczegóły projektu…
 • CE-HEAT – Kompleksowy model wykorzystania ciepła odpadowego w regionach Europy Środkowej CE622 (2016-2019) Szczegóły projektu…
Back to Top