Telefon: (+48) 71 348 82 00      Email: poltegor@igo.wroc.pl

Laboratoria akredytowane

Instytut Górnictwa Odkrywkowego

Laboratorium NM-1 Badań i Diagnostyki Maszyn i Urządzeń

 • Badania diagnostyczne wartości przyrostu naprężeń oraz obciążeń wewnętrznych elementów ustroju nośnego

  Szczegółowe informacje o Podmiocie na www.pca.gov.pl

o_instytucie_img

Kierownik NM-1

Kontakt:
dr inż. Jerzy Alenowicz
Telefon:
+48 71 348 81 35
Komórka:
+48 693 698 288
Email:
jerzy.alenowicz@igo.wroc.pl

Laboratorium NU-2 Badań Chemicznych Wód

 • Pobór próbek wód powierzchniowych i podziemnych
 • Badanie własności fizykochemicznych wód powierzchniowych i podziemnych

  Szczegółowe informacje o Podmiocie na www.pca.gov.pl

o_instytucie_img

Kierownik NU-2

Kontakt:
mgr Amelia Zielińska
Telefon:
+48 71 348 81 83
Email:
amelia.zielinska@igo.wroc.pl

Laboratorium NH-1 Badań Filtrów Studziennych

 • Badania wodoprzepuszczalności filtrów stosowanych do studzien odwodnieniowych
 • Badania wodoprzepuszczalności okładziny filtracyjnej

  Szczegółowe informacje o Podmiocie na www.pca.gov.pl

o_instytucie_img

Kierownik NH-1

Kontakt:
dr inż. Justyna Sobolczyk
Telefon:
+48 71 348 82 52

Email:
justyna.sobolczyk@igo.wroc.pl

Back to Top