Telefon: (+48) 71 348 82 00      Email: poltegor@igo.wroc.pl

Kierownictwo

Kierownictwo "Poltegor-Instytut"

Kierownictwo

dr hab. inż. Jacek Szczepiński

Dyrektor Instytutu

T: 0048 71 34 88 200
F: 0048 71 348 43 20
jacek.szczepinski@igo.wroc.pl

mgr Mirosław Maliszewski

Zastępca Dyrektora Instytutu

T: 0048 71 34 88 200
F: 0048 71 348 43 20
miroslaw.maliszewski@igo.wroc.pl

mgr inż. Mariola Duszyńska

Główna Księgowa

T: 0048 71 348 82 25
F: 0048 71 348 43 20
mariola.duszynska@igo.wroc.pl

Rada Naukowa

Przewodniczący Rady Naukowej:
prof. dr hab. inż. Wojciech Ciężkowski

Zastępcy Przewodniczącego:
dr inż. Adam Bajcar
dr Grażyna Ślusarczyk

Członkowie:
mgr inż. Dariusz Grzesista
dr hab. inż. Wojciech Naworyta
prof. dr hab. inż. Zbigniew Kasztelewicz
mgr inż. Paweł Lewandowicz
dr inż. Andrzej Pomorski
mgr Barbara Rogosz
mgr inż. Leszek Sondaj
mgr Dorota Taranowicz
mgr inż. Sławomir Wochna

Back to Top