Telefon: (+48) 71 348 82 00      Email: poltegor@igo.wroc.pl

Broszury i Abstrakty

Wydawnictwo"Poltegor - Instytut"

67

ABSTRAKTY XX Seminarium z cyklu „Metodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń” na temat „Dokumentowanie geologiczne złóż na potrzeby ich eksploatacji” – Mielec, Kotlina Sandomierska, 11-14 czerwca 2019 r.


Wydawca – „Poltegor-Instytut” Instytut Górnictwa Odkrywkowego
ISBN 978-83-60905-02-9

Metodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń to cyklicznie organizowane seminaria przez „Poltegor-Instytut” Instytut Górnictwa Odkrywkowego we Wrocławiu i Katedrę Geologii Złożowej i Górniczej Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
W 2019 roku, honorowy patronat nad jubileuszowym XX Seminarium objęli Minister Energii, Sekretarz Stanu Główny Geolog Kraju oraz JM Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Seminarium odbywało się w 100-lecie działalności AGH. Celem XX Seminarium była wymiana doświadczeń pracowników naukowych, przedstawicieli administracji i praktyków w zakresie problematyki projektowania prac geologicznych i dokumentowania złóż na potrzeby ich eksploatacji oraz przybliżenie geologii złóż siarki i gipsu z uwzględnieniem terenów poeksploatacyjnych oraz walorów parków krajobrazowych regionu świętokrzyskiego.
Streszczenia wszystkich referatów wygłoszonych podczas sesji referatowych zostały wydane w broszurze Abstrakty (ISBN 978-83-60905-02-9), natomiast pełne teksty większości referatów zostały opublikowane w czasopiśmie Górnictwo Odkrywkowe (numery: 1/2019 2/2019).

Do pobrania abstrakty XX Seminarium

Back to Top