Telefon: (+48) 71 348 82 00      Email: poltegor@igo.wroc.pl

Wdrożenie projektu badawczego

Zaproszenie do wdrożenia projektu badawczego

Prasa wulkanizacyjna do łączenia na gorąco taśm przenośnikowych
o szerokości od 1000 do 2250 mm

W związku z osiągnięciem satysfakcjonującego rozwiązania innowacyjnego różnych zespołów prasy wulkanizacyjnej do łączenia na gorąco taśm przenośnikowych w wymiarach B – od 1000 do 2250 mm „Poltegor-Instytut” Instytut Górnictwa Odkrywkowego jest zainteresowany wdrożeniem przez przemysł opracowanego projektu badawczego konow-how p.t. „Prasa wulkanizacyjna do łączenia na gorąco taśm przenośnikowych o szerokości od 1000 do 2250 mm”

Atrybuty projektu:

  • konkurencyjna cena urządzenia
  • zachowuje ekologiczność funkcjonowania
  • innowacyjne rozwiązania techniczne
  • lekka aluminiowa konstrukcja
  • wysoki standard jakości
  • pozytywne opinie eksploatacyjne

W Polsce w wielu gałęziach przemysłu, zwłaszcza przemysłu wydobywczego, powszechnie stosowany jest transport za pomocą przenośników taśmowych. Łączną długość taśm znajdujących się w eksploatacji w naszym kraju można oszacować na kilka tysięcy kilometrów. Aktualnie w procesie produkcyjnym taśm przenośnikowych uzyskujemy maksymalne odcinki taśmy rzędu 200-300 m. Istnieje więc konieczność wielokrotnego łączenia takich odcinków, w celu uzyskania wymaganej długości taśmy dla danego przenośnika, jak również podczas serwisowania jej uszkodzonych fragmentów. W praktyce łączenie taśm odbywa się na gorąco za pomocą pras wulkanizacyjnych. Należy podkreślić, że urządzenia te, dla zapewnienia wymaganej jakości połączenia, muszą zapewnić przede wszystkim równomierny rozkład temperatury oraz równomierny rozkład wymaganych nacisków w całym procesie łączenia taśm przenośnikowych.
Wychodząc naprzeciw potrzebom rozwijającego się krajowego transportu taśmowego, w ramach projektów badawczych w „Poltegor-Instytut” Instytut Górnictwa Odkrywkowego przez wiele lat opracowywano i systematycznie doskonalono prasy wulkanizacyjne do łączenia taśm przenośnikowych o szerokości od 1000 do 2250 mm. Szczególne potrzeby łączenia taśm w tym wymiarze występują w kopalniach węgla brunatnego i kamiennego, gdzie stosowane są wielkogabarytowe ciągi transportowe. W wyniku tych wieloletnich prac i doświadczeń eksploatacyjnych uzyskano urządzenie bardzo dobrej jakości i funkcjonalności. Przykładowo wykonane przez „Poltegor-Instytut” prasy zachowują swoją funkcjonalność w eksploatacji nawet po wielu latach, przy standardowym ich wykorzystywaniu.

Prasa wulkanizacyjna

dr inż. Edward Pagacz
+48 71 3488 201
   605 78 23 01
Back to Top