Telefon: (+48) 71 348 82 00      Email: poltegor@igo.wroc.pl

Wstępne suszenie węgla brunatnego dla celów energetycznych

Projkety w ramach Funduszy Europejskich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Kierownik Projektu

z ramienia Poltegor-Instytut: dr inż. Jerzy Alenowicz

Kontakt

tel. 71 348 81 35
e-mail: jerzy.alenowicz@igo.wroc.pl

Koszt prac realizowanych przez Poltegor-Instytut: 537 000 zł
Politechnika Wrocławska – Koordynator projektu
Politechnika Opolska
Poltegor-Instytut, Instytut Górnictwa Odkrywkowego

Opis Projektu

Instalacja pilotowa do wstępnego suszenia węgla jest wynikiem badań i prac prowadzonych przez Politechnikę Wrocławską i Politechnikę Opolską oraz Instytut Górnictwa Odkrywkowego, Poltegor-Instytut na którego terenie została ona wbudowana.

Symulacje przeprowadzone w programach komputerowych oraz w późniejszym etapie w niewielkich instalacjach laboratoryjnych, prowadziły do powiększania skali przedsięwzięcia i najpierw zamodelowania instalacji w programie Inventor, a później wybudowania jej na wolnym powietrzu pod zadaszeniem w skali umożliwiającej kolejny przeskok jakościowy badań w niej prowadzonych.

Konstrukcja instalacji pilotowej składa się ze stalowych profili zamkniętych prostokątnych oraz kwadratowych, przeznaczonych do połączeń spawanych oraz śrubowych.

Podstawą do całego procesu suszenie jest wentylator podmuchowy, który tłoczy powietrze przez kanały aż do nagrzewnicy. Ogrzane powietrze dostaje się do skrzynki rozprężnej, skąd trafia do komory fluidalnej gdzie przenośnikiem ślimakowym dostarczany jest węgiel do suszenia. Wysuszony węgiel odbierany jest przez przenośnik ślimakowy a drobniejsze frakcje przez odpylacze.

Zastosowanie fluidyzacji do wstępnego suszenia węgla brunatnego przynosi znaczne korzyści przy stosunkowo niewielkich problemach związanych z tą metodą. Bardzo istotna jest tutaj intensywna wymiana ciepła i masy między ciepłym powietrzem a wilgotnym węglem czego rezultatem są bardzo dobre wyniki suszenia.

Wszystkie projekty unijne

Back to Top