Telefon: (+48) 71 348 82 00      Email: poltegor@igo.wroc.pl

Zrównoważone wykorzystanie zwałowisk górniczych (SUMAD)

Projekty w ramach Funduszy Europejskich

Projekt finansowany ze środków Funduszu Badawczego Węgla i Stali oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Kierownik Projektu z ramienia „Poltegor-Instytut”

mgr Barbara Rogosz

Kontakt

tel.: +48 71 34 88 234
e-mail:barbara.rogosz@igo.wroc.pl

Czas realizacji 01.07.2019-30.06.2022
Całkowity koszt realizacji projektu: 3 370 664,65 EUR
UNIWERSITY OF NOTTINGHAM – Lider Projektu (GB)
POLTEGOR-INSTYTUT” INSTYTUT GÓRNICTWA ODKRYWKOWEGO (PL)
VYZKUMNY USTAV PRO HNEDE UHLI AS (CZ)
ETHNIKO KENTRO EREVNAS KAI TECHNOLOGIKIS ANAPTYXIS (GR)
INSTITUT NATIONAL DE L ENVIRONNEMENT ET DES RISQUES INERIS (FR)
INSTYTUT TECHNIKI GORNICZEJ KOMAG (PL)
INSTYTUT TECHNIK INNOWACYJNYCH EMAG (PL)
GLÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA (PL)
LUBELSKI WEGIEL BOGDANKA S.A. (PL)
PUBLIC POWER CORPORATION S.A. (GR)

Opis Projektu

Celem projektu jest określenie sposobów optymalizacji użytkowania i długoterminowego zarządzania terenami pogórniczymi, przede wszystkim zwałowiskami. Dzięki aktywnemu wykorzystaniu i zagospodarowaniu tych terenów obciążenia finansowe związane z zarządzaniem nimi i ich monitoringiem mogą ulec zmniejszeniu.
Potencjalne sposoby wykorzystania zwałowisk to: budowa instalacji odnawialnych źródeł energii takich jak panele fotowoltaiczne czy turbiny wiatrowe.
Zwałowiska są często położone na obszarach mniej wrażliwych pod względem środowiskowym i krajobrazowym, dlatego też wyzwania środowiskowe związane z budową dużych instalacji OZE są zminimalizowane.

W ramach projektu przewidziano następujące działania:

  1. Zidentyfikowanie i scharakteryzowanie zwałowisk w Europie według kluczowych kryteriów i zarekomendowanie odpowiednich miejsc do przeprowadzenia badań;
  2. Przeprowadzenie oceny geotechnicznej i środowiskowej wybranych obiektów;
  3. Określenie potencjalnych działań rewitalizacyjnych we współpracy z kluczowymi interesariuszami i dokonanie oceny rentowności;
  4. Dokonanie oceny ograniczeń społeczno-ekonomicznych i formalnych oraz wskazanie czynników zachęcających do podjęcia działań rewitalizacyjnych na wybranym terenie;
  5. Opracowanie metodologii modelowania fizycznego materiału zdeponowanego;
  6. Zaprojektowanie i przetestowanie systemów fundamentowania dla wybranych lokalizacji;
  7. Modelowanie długotrwałego zachowania gruntów zwałowych pod wypływem obciążenia fundamentami;
  8. Przetestowania technologii poprawiania jakości gruntów, umożliwiających zainstalowanie urządzeń we wskazanych lokalizacjach;
  9. Opracowanie narzędzia do zarządzania ryzykiem umożliwiającego wykorzystanie danych zebranych w trakcie realizacji projektu.

Wszystkie projekty unijne

Back to Top