Telefon: (+48) 71 348 82 00      Email: poltegor@igo.wroc.pl

Ocena zagrożeń w zbiornikach końcowych kopalń odkrywkowych podczas wypełniania ich wodą” (RAFF)

Projekty w ramach Funduszy Europejskich

Projekt finansowany ze środków Funduszu Badawczego Węgla i Stali oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Kierownik Projektu

Dr inż. Adam Bajcar

Kontakt

tel.: +48 71 34 88 208
e-mail: adam.bajcar@igo.wroc.pl

Czas realizacji 01.06.2019-31.05.2022
Całkowity koszt realizacji projektu: 3 417 553,95 EURO
„Poltegor – Instytut” – Instytut Górnictwa Odkrywkowego, Polska- Koordynator
University of Nottingham – Wielka Brytania
VUHU Brown Coal Institute – Czechy
Technical University of Crete – Grecja
Univeristy of Petrosani – Rumunia
Główny Instytut Górnictwa – Polska
PKU Palivovy Kombinat Usti – Czechy
INERIS Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques – Francja
SUBTERRA Ingeniería – Hiszpania
CERTH Centre for Research and Technology Hellas – Grecja
CTL Maczki Bór SA – Polska
CEO Oltenia – Rumunia

Opis Projektu

Głównym celem projektu jest stworzenie metod optymalizacji procesów wypełniania zbiorników końcowych w odkrywkowych kopalniach węgla brunatnego oraz minimalizacji zagrożeń występujących podczas tego procesu. W ramach projektu przewiduje się opracowanie rozwiązań technologicznych mających wpływ na ograniczenie zakresu robót ziemnych przy łagodzeniu nachyleń skarp wyrobisk poeksploatacyjnych, zminimalizowanie kosztów rekultywacji, a także skrócenie czasu przekazywania terenów poeksploatacyjnych do użytku. Wypracowane zostaną standardy postępowania przy projektowaniu rekultywacji i przy wyborze sposobu zagospodarowania terenów pokopalnianych. Planuje się stworzenie spójnego systemu oceny zagrożeń podczas wypełniania wodą zbiorników końcowych kopalń odkrywkowych węgla brunatnego.
Planowane działania
a) Identyfikacja problemów i zagrożeń w zbiornikach końcowych w oparciu o doświadczenia z przeprowadzonych rekultywacji wyrobisk poeksploatacyjnych
b) Opracowanie narzędzi do oceny warunków geotechnicznych i ich zmian w kopalniach odkrywkowych
c) Opracowanie metodologii, narzędzi i modeli do oceny zmian warunków hydrodynamicznych i hydrochemicznych w kopalniach odkrywkowych i ich otoczeniu
d) Opracowanie modeli zbiorników końcowych wraz z analizą zagrożeń

Wszystkie projekty unijne

Back to Top