Telefon: (+48) 71 348 82 00      Email: poltegor@igo.wroc.pl

Scenariusze rozwoju technologicznego przemysłu wydobycia i przetwórstwa węgla brunatnego

Projekty w ramach Funduszy Europejskich

Sektorowy Program Operacyjny – Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004 – 2006 (SPO – WKP)

Kierownik Projektu

prof. dr hab. inż. Jerzy Bednarczyk

Kontakt

dr inż. Adam Bajcar
tel.: 71 348 82 08
e-mail: adam.bajcar@igo.wroc.pl/strong>

Całkowity koszt realizacji projektu:
w tym:
6 000 000 PLN
wydatki kwalifikowane 5 750 000 PLN
wydatki niekwalifikowane 250 000 PLN
Źródła finansowania projektu wydatki ogółem wydatki kwalifikowane
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2 962 500 PLN 2 962 500 PLN
Krajowe środki publiczne 987 500 PLN 987 500 PLN
Środki gwarantowane przez jednostki wchodzące w skład konsorcjum 2 050 000 PLN 1 800 000 PLN
Jednostki naukowo-badawcze:
Poltegor – Instytut Instytut Górnictwa Odkrywkowego,Wrocław -Koordynator
Politechnika Wrocławska, Wrocław
Akademia Górniczo –Hutnicza, Kraków
Państwowy Instytut Geologiczny,Warszawa
Główny Instytut Górnictwa,Katowice
KGHM CUPRUM Sp. z o.o. Centrum Badawczo – Rozwojowe – Wrocław
Instytut Automatyki Systemów Energetycznych – Wrocław

Podmioty Gospodarcze
KGHM Polska Miedź S.A.
BOT KWB Turów S.A.
KWB Konin S.A.
KWB Adamów S.A.
ZE PAK S.A.

Organizacja Społeczna
Związek Pracodawców Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego

Opis Projektu

Zadania:

Geologiczno-górnicze symulacyjne modele cyfrowe złóż perspektywicznych.
Kierownik: dr Joanna Specylak – Poltegor Instytut

Studia wykonalności dla opracowanych technologii udostępniania i eksploatacji dodatkowych zasobów.
Kierownik: prof. dr hab. inż. Kazimierz Czopek – Akademia Górniczo – Hutnicza

Analiza bilansu zasobów i identyfikacja warunków geologicznych zalegania węgla brunatnego w złożach perspektywicznych.
Kierownik: dr Jacek Kasiński – Państwowy Instytut Geologiczny

Modele wartościowe oceny wariantów technologicznych i listy rankingowe udostępnienia i eksploatacji złóż perspektywicznych.
Kierownik: dr inż. Leszek Jurdziak – Politechnika Wrocławska

Scenariusze technologii udostępnienia złóż i przetwórstwa węgla brunatnego w rejonie Legnicy.
Kierownik: prof. dr hab. inż. Jerzy Bednarczyk – Poltegor Instytut

Scenariusze rozwoju wydobycia węgla brunatnego w produkcji energii elektrycznej w zagłębiu Konin-Adamów.
Kierownik: dr inż. Andrzej Pomorski – Poltegor Instytut

Scenariusze rozwoju technologii wydobycia i przetwórstwa węgla brunatnego ze złóż Bełchatów – Złoczew – Rogoźno.
Kierownik: dr inż. Andrzej Witt – Poltegor Instytut

Scenariusze rozwoju technologii wydobycia węgla brunatnego i produkcji energii elektrycznej w Zagłębiu Turoszowskim.
Kierownik: prof. dr hab. inż. Wiesław Kozioł – Akademia Górniczo – Hutnicza

Scenariusze rozwoju technologii wydobycia i przetwórstwa węgla w rejonie Wielkopolskim, Zielonogórskim.
Kierownik: prof. dr hab. inż. Jerzy Bednarczyk – Poltegor Instytut

Prognozy rozwoju wydobycia i przetwórstwa węgla brunatnego, ryzyko rynkowe, środowiskowe i technologiczne.
Kierownik: dr inż. Leszek Jurdziak – Politechnika Wrocławska

Utworzenie baz danych wiodących technologii i kierunków rozwoju perspektywicznych badań i ekspertów w zakresie monitorowania i prognozowania rozwoju technologii.
Kierownik: prof. dr hab. inż. Jerzy Bednarczyk– Poltegor Instytut

Weryfikacja scenariuszy rozwoju technologicznego dla regionów: Legnickiego, Bełchatowsko-Łódzkiego i Konińsko-Adamowskiego poprzez konsultacje społeczne z samorządami, administracją i specjalistami.
Kierownik: dr inż. Szymon Modrzejewski – Poltegor Instytut

Plansze z projektu Foresight…
Wykaz publikacji wykonanych w ramach projektu Foresight…

Wszystkie projekty unijne

Back to Top