Telefon: (+48) 71 348 82 00      Email: poltegor@igo.wroc.pl

Praca koparek kołowych w warunkach występowania w urabianym ośrodku utworów o nadmiernych oporach urabiania jak i wtrąceń nieurabialnych

Projekty w ramach Funduszy Europejskich

Projekt finansowany ze środków Funduszu Badawczego Węgla i Stali oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Kierownik Projektu

dr inż. Adam Bajcar – „Poltegor-Instytut”

Kontakt

tel. 71 348 82 08
e-mail: adam.bajcar@igo.wroc.pl

Całkowity koszt realizacji projektu: 2 817 117 EURO
Koszt prac realizowanych przez Poltegor-Instytut: 955 545 EURO
„Poltegor-Instytut” Instytut Górnictwa Odkrywkowego – Wrocław, Koordynator
Brown Coal Research Institute, j. s. c., – VUHU
Technical University of Crete- TUC
National Technical University Of Athens – NTUA
University of Petrosani – UP
Power Public Corporation of Greece -PPC
Oltenia Energy Complex –Oltenia
Instytut Techniki Górniczej KOMAG
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A

Opis Projektu

Celem projektu jest opracowanie rozwiązań prowadzących do możliwie znacznego ograniczenia awaryjności wielonaczyniowych koparek kołowych, zarówno już eksploatowanych jak i nowo budowanych, przy urabianiu ośrodka zawierającego utwory o nadmiernych oporach urabiania i wtrącenia nieurabialne. Konieczność takich działań spowodowana jest tym, że w obowiązujących zasadach i przepisach budowy koparek w niedostatecznym stopniu ujęto warunki urabiania, jakie występują przy urabianiu takich ośrodków.

Cel ten zostanie osiągnięty przez:

1. Opracowanie warunków jakie powinien spełniać zespołu urabiania, aby można było uzyskać maksymalnie możliwe zmniejszenie obciążeń dynamicznych przy wejściu czerpaków w urabianie utworów o nadmiernych oporach, jak i obciążeń impulsowych przy natrafieniu czerpaka na nieurabialne wtrącenie, bez obniżenia efektywności pracy maszyny oraz możliwie duże dostosowanie ustroju nośnego maszyny, do wynikających z doświadczeń, wartości obciążeń dynamicznych przy pracy w takich warunkach.

2. Opracowanie systemu ciągłego monitorowania stopnia wytężenia, zarówno doraźnego jaki i zmęczeniowego, ustroju nośnego koparki kołowej (BWE). Informacje z systemu umożliwią odpowiednie sterowanie pracą maszyny jak i podejmowanie odpowiednich działań uprzedzających wystąpienie awarii. Monitorowanie obejmuje ustrój nośny, gdyż jego awarie wiążą się z największymi konsekwencjami.

Wszystkie projekty unijne

Back to Top