Telefon: (+48) 71 348 82 00      Email: poltegor@igo.wroc.pl

E2BEBIS-Środowiskowe i ekonomiczne korzyści z utworzenia „Biochar Clusters” na obszarze Europy Środkowej odpadów poubojowych III kategorii

Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu dla Europy Środkowej.

Kierownik Projektu

Z ramienia „Poltegor-Instytut”:
mgr Barbara Rogosz

Kontakt

tel. 71 348 82 34
e-mail: barbara.rogosz@igo.wroc.pl

Całkowity koszt realizacji projektu: 1 537 065 EURO
Koszt prac realizowanych przez „Poltegor-Instytut”: 142 735 EURO
Uniwersytet Bolonia – Wydział Nauk Medycznych i Weterynaryjnych – Włochy – lider projektu
Krajowy Związek Gmin Górskich, społeczności i administracji – Delegatura Piemont – Włochy
Europejska Agencja Rozwoju Sp. z o.o. – Czechy
Politechnika Ostrawa, Centrum Badawcze Energii – Czechy
BJ ENERGY, sp. z o.o. – Słowacja
Centrum Badań Naukowych Bistra Ptuj – Słowenia
„Poltegor-Instytut” Instytut Górnictwa Odkrywkowego – Polska
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych – Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu – Polska

Opis Projektu

Projekt E2BEBIS zajmował się zagadnieniami związanymi z procesem pirolizy polegającym na ogrzewaniu biomasy, takiej jak odpady rolnicze, w piecu w warunkach beztlenowych w celu wytworzenia czystej energii. Zamiast emitować zanieczyszczenia do powietrza, otrzymujemy z procesu stałą pozostałość o nazwie biowęgiel, który może przechowywać (sekwestrować) węgiel wyłapany w procesie wytwarzania energii. Badania naukowe pokazują, że biowęgiel jako produkt uboczny pirolizy może być wykorzystany dla licznych zastosowań w rolnictwie, sektorze budowlanym, elektronicznym, kosmetycznym i wielu innych przemysłach i sektorach.
E2BEBIS poruszył problem ograniczonego stosowania biowęgla w Środkowej Europie, braku odpowiednich ram legislacyjnych dla biowęgla na poziomie UE, jak również na poziomie krajowym w państwach uczestniczących w projekcie oraz niskiej świadomości potencjalnych korzyści z biowęgla wśród decydentów i innych zainteresowanych stron. Projekt trwał od czerwca 2012 r. do listopada 2014 r. i składał się z szeregu działań, ukierunkowanych na wszystkich zainteresowanych biowęglem (np. administracji publicznej, środowisk naukowych, sektora rolnictwa, dostawców i końcowych użytkowników energii) i mających na celu opracowanie dobrych praktyk związanych z biowęglem oraz wpływania na decydentów na wszystkich szczeblach.

Obejrzyj ulotkę o projekcie E2BEBIS

Wszystkie projekty unijne

Back to Top