Telefon: (+48) 71 348 82 00      Email: poltegor@igo.wroc.pl

Projekty krajowe

Projekty NCBR

logo_ncbr

  • Zintegrowany system sterowania technologią odkrywkową wydobycia surowców skalnych NR09-0061-10/2011 (2011-2014) Szczegóły projektu…
  • Technologia biochemicznej remediacji i magazynowania wód powierzchniowych w podziemnych strukturach hydrogeologicznych dla ujęć wód w dolinach rzek NR09-0036- 10/2011 (2011-2014) Szczegóły projektu…
  • Sposób wytwarzania nowej generacji preparatów fito-mineralnych i ich wykorzystanie w żywieniu zwierząt monogastrycznych NR12-0109-10/2010 (2010-2013) Szczegóły projektu…

  • Techniczne i technologiczne rozwiązania dla odkrywki Koźmin pozwalające na kontynuowanie eksploatacji złoża węgla brunatnego w obszarze Natura 2000 NR09 0042 06/2009 (2009-2012) Szczegóły projektu…
  • Technologia zagospodarowania odpadów organicznych i wykorzystania surowców mineralnych w rolnictwie 163/R/PO1/2007/IT1 (2007-2010) Szczegóły projektu…
  • Technologia wykorzystania odpadów wydobywczych przy równoczesnym ograniczeniu ich powstawania na etapie eksploatacji złoża gnejsu Doboszowice 1 POIR.04.01.02-00-0054/17 (2018-2021) Szczegóły projektu…
Back to Top