Telefon: (+48) 71 348 82 00      Email: poltegor@igo.wroc.pl

Pracownia Technologii i Eksploatacji Taśm Przenośnikowych

Pracownia technologii i eksploatacji taśm przenośnikowych

Pracownia Technologii i Eksploatacji Taśm Przenośnikowych

Badania i dobór taśm

  • Badania wytrzymałości taśm na rozciąganie, rozwarstwianie, odporność na starzenie i porównania z wymaganiami stawianymi im przez normy polskie i europejskie
  • Ocena przydatności taśm do pracy w szczególnych warunkach (np. odporność na przebicia, podwyższona temperatura)
  • Dobór taśm dla określonych przenośników i warunków eksploatacyjnych z uwzględnieniem zakładanej wydajności i kąta wzniosu przenośnika
  • Technologia łączenia i napraw taśm zwykłych, odpornych na ciepło, olejoodpornych oraz specjalnych z profilowanymi okładkami
  • Niestandardowe badania specjalne, np. sprawdzanie adhezji okładziny gumowej do bębna przenośnikowego

Produkcja doświadczalna i usługi techniczne

Pracownia opracowuje i produkuje specjalne prototypowe taśmy do pracy pod zwiększonym kątem wzniosu, takie jak:

  • z profilami typu V do transportu materiałów sypkich i opakowanych,
  • z profilami poprzecznymi wysokimi dla dużych kątów wzniosu przenośnika,
  • z falbanami i progami kieszeniowymi do transportu pionowego,
  • do specjalistycznych maszyn rolniczych, urządzeń odważająco-pakujących, oczyszczarek bębnowych, piaskarek drogowych i innych.

Ponadto wykonuje dokumentację technologiczną prototypowych elementów gumowych, gumowo-metalowych i tkaninowo-gumowych m.in. sprzęgła elastyczne, zderzaki, amortyzatory, membrany, elementy elastycznego systemu mocowania szyn itp.

Pracownia-Technologii-i-Eksploatacji-Taśm-Przenośnikowych

Kierownik Pracowni

mgr inż. Jarosław Prykowski
+48 71 348 81 32
tasmy@igo.wroc.pl
Back to Top