Telefon: (+48) 71 348 82 00      Email: poltegor@igo.wroc.pl

Pracownia Zrównoważonego Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej

Geoinformacja i Rozproszone źródła energii

Pracownia Zrównoważonego Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej

Geoinformacja

  • Gromadzenie i przetwarzanie danych przestrzennych
  • Projektowanie interaktywnych serwisów mapowych
  • Kartograficzna wizualizacja danych (2D, 3D)
  • Modelowanie i wariantowa analiza zmian w przestrzeni
  • Analizy narzędziami statystycznymi (geostatystyka)

Rozproszone źródła energii

  • Ocena potencjału energetycznego obszarów wraz ze wskazaniem kierunków rozwoju energetyki rozproszonej
  • Opracowywanie strategii i koncepcji wykorzystania odnawialnych źródeł energii na poziomie regionalnym i lokalnym
  • Rozpowszechnianie nowoczesnych rozwiązań technologicznych w zakresie efektywnego wykorzystania zasobów środowiska naturalnego
  • Opracowywanie strategii i koncepcji w zakresie redukcji zużycia energii 
i ograniczania emisji
  • Prowadzenie badań i analiz wspomagających rozwój ekologicznych źródeł energii

Współpraca międzynarodowa

 • Tworzenie i rozwój sieci współpracy na poziomie krajowym i międzynarodowym
 • Koordynacja projektów międzynarodowych
 • Realizacja wspólnych przedsięwzięć z krajowymi i zagranicznymi instytucjami oraz władzami lokalnymi
„Pracownia-Zrównoważonego-Rozwoju-i-Współpracy-Międzynarodowej

Kierownik Pracowni

mgr Barbara Rogosz
+48 71 348 82 34
barbara.rogosz@igo.wroc.pl
Back to Top