Telefon: (+48) 71 348 82 00      Email: poltegor@igo.wroc.pl

Pracownia Technologii Wydobycia i Przeróbki Surowców Skalnych

Wydobycie i Przeróbka Surowców Skalnych

Pracownia Technologii Wydobycia i Przeróbki Surowców Skalnych

Technologia urabiania skał materiałem wybuchowym i optymalizacja robót wiertniczo-strzałowych

  • Badania poziomu oddziaływań od robót strzałowych: drgań parasejsmicznych, rozrzutu odłamków skalnych, powietrznej fali uderzeniowej
  • Projekty robót wiertniczo –strzałowych z ustaleniem zasięgu stref oddziaływań
  • Dobór ładunków materiału wybuchowego przypadającego na stopień opóźnienia milisekundowego i w serii strzałowej
  • Projekty otwarcia nowych wyrobisk górniczych z doborem parametrów robót strzałowych
  • Wytyczne technologiczne zapewniające zachowanie wyznaczonych stref zagrożeń prowadzenia robót strzałowych
  • Skaning laserowy i modelowanie 3D zabierki, usypu, stożków produktu, wyrobisk górniczych
  • Batymetria (sonar) i modelowanie 3D zbiorników wodnych wewnątrz wyrobisk górniczych
„Pracownia Technologii Wydobycia i Przeróbki Surowców Skalnych

Kierownik Pracowni

mgr inż. Kamil Rogosz
+48 71 348 81 34
kamil.rogosz@igo.wroc.pl
Back to Top