Telefon: (+48) 71 348 82 00      Email: poltegor@igo.wroc.pl

Pracownia Maszyn Podstawowych i Urządzeń Transportowych

Technologia, projektowanie i badania

Pracownia Maszyn Podstawowych i Urządzeń Transportowych

Technologia, projektowanie i badania w zakresie maszyn górniczych

  • Pomiary wydajności i oporów urabiania maszyn
  • Optymalizacja parametrów pracy maszyn w nietypowych warunkach geotechnicznych
  • Ocena stanu technicznego konstrukcji nośnych i mechanizmów maszyn z wykorzystaniem metod nieniszczących
  • Opracowanie zakresów modernizacji, remontów i rekonstrukcji koparek, zwałowarek i przenośników taśmowych
  • Opracowywania i wdrażania technologii regeneracji elementów maszyn górniczych
  • Badania i ocena dokumentacji technicznych i gotowych wyrobów odnośnie spełnienia wymagań Dyrektyw UE
  • Symulacje pracy układów mechanicznych z wykorzystaniem technik komputerowych
  • Ciągły monitoring i ocena stanu wytężenia stalowych ustrojów nośnych w zakresie wytrzymałości zmęczeniowej oraz doraźnej
  • Projekty przenośników nieckowych i rurowych o dowolnej wydajności
Pracownia-Maszyn-Podstawowych-i-Urządzeń-Transportowych

Kierownik Pracowni 

dr inż. Jerzy Alenowicz
+48 71 348 81 35
jerzy.alenowicz@igo.wroc.pl
Back to Top