Telefon: (+48) 71 348 82 00      Email: poltegor@igo.wroc.pl

Ochrona Środowiska i Geoinformacja

Obszary działania "Poltegor-Instytut"

Slide srodowisko 1 Biotechnologia Slide srodowisko 2 Konwersja surowców organicznych Slide srodowisko 3 Rozproszone źródła energii Slide srodowisko 3 Modelowanie przestrzenne w GIS

Biotechnologia i utylizacja odpadów

 • Opracowania technologii utylizacji odpadów organicznych różnego pochodzenia
 • Opracowanie technologii wytwarzania preparatów do zastosowania w rolnictwie ( na cele nawozowe i w żywieniu zwierząt)
 • Degradacja węglowodorów w zanieczyszczonych gruntach

Kontakt

dr inż. Anna Choińska-Pulit
+48 71 348 82 72
anna.choinska-pulit@igo.wroc.pl

Termiczna i biologiczna konwersja surowców organicznych

 • Badania termicznego przekształcania (zgazowanie i piroliza) węgla brunatnego, biomasy i odpadów organicznych
 • Opracowanie i dostosowanie termicznej technologii konwersji substratów organicznych, ukierunkowanej na uzyskanie specyficznych produktów poprocesowych
 • Biologiczne przetwarzanie (fermentacja metanowa) substratów organicznych
 • Opracowanie kompozycji wsadów fermentacyjnych charakteryzujących się wysoką biogazodochodowością

Kontakt

mgr Dominika Kufka
+48 71 348 82 16
dominika.kufka@igo.wroc.pl

Rozproszone źródła energii

 • Ocena potencjału energetycznego obszarów wraz ze wskazaniem kierunków rozwoju energetyki rozproszonej
 • Opracowywanie strategii i koncepcji wykorzystania odnawialnych źródeł energii na poziomie regionalnym i lokalnym
 • Rozpowszechnianie nowoczesnych rozwiązań technologicznych w zakresie efektywnego wykorzystania zasobów środowiska naturalnego
 • Opracowywanie strategii i koncepcji w zakresie redukcji zużycia energii 
i ograniczania emisji
 • Prowadzenie badań i analiz wspomagających rozwój ekologicznych źródeł energii

Kontakt

mgr Barbara Rogosz
+48 71 348 82 34
barbara.rogosz@igo.wroc.pl

Modelowanie przestrzenne w GIS

 • Tworzenie i prowadzenie baz danych
 • Projektowanie interaktywnych serwisów mapowych
 • Kartograficzna wizualizacja danych (2D, 3D)
 • Modelowanie i wariantowa analiza zmian w przestrzeni
 • Statystyka przestrzenna, modelowanie powierzchni i sieci
 • Analizy związane z badaniem potencjału OZE

Kontakt

mgr Barbara Rogosz
+48 71 348 82 34
barbara.rogosz@igo.wroc.pl

Laboratoria

Laboratorium ZW Zgazowania Węgla Brunatnego
Laboratorium LB Biotechnologiczne
Laboratorium LM Mikrobiologii Środowiskowej

Back to Top