Telefon: (+48) 71 348 82 00      Email: poltegor@igo.wroc.pl

Maszyny Górnicze i Taśmy Przenośnikowe

Obszary działania "Poltegor-Instytut"

Slide maszyny 2 Maszyny górnicze Slide maszyny 3 Prototypowe układy sterowania Slide maszyny1 Taśmy przenośnikowe

Technologia, projektowanie i badania w zakresie maszyn górniczych

 • Pomiary wydajności i oporów urabiania maszyn
 • Optymalizacja parametrów pracy maszyn w nietypowych warunkach geotechnicznych
 • Ocena stanu technicznego konstrukcji nośnych i mechanizmów maszyn z wykorzystaniem metod nieniszczących
 • Opracowanie zakresów modernizacji, remontów i rekonstrukcji koparek, zwałowarek i przenośników taśmowych
 • Opracowywanie i wdrażanie technologii regeneracji elementów maszyn górniczych
 • Badania i ocena dokumentacji technicznych i gotowych wyrobów odnośnie spełnienia wymagań Dyrektyw UE
 • Symulacje pracy układów mechanicznych z wykorzystaniem technik komputerowych
 • Ciągły monitoring i ocena stanu wytężenia stalowych ustrojów nośnych w zakresie wytrzymałości zmęczeniowej oraz doraźnej
 • Projekty przenośników nieckowych i rurowych o dowolnej wydajności

Kontakt

dr inż Jerzy Alenowicz
+48 71 348 81 35
jerzy.alenowicz@igo.wroc.pl

Badania i dobór taśm

 • Ocena przydatności taśm do pracy w szczególnych warunkach
 • Dobór taśm dla określonych przenośników i warunków eksploatacyjnych z uwzględnieniem zakładanej wydajności i kąta wzniosu przenośnika;
 • Technologia łączenia i napraw taśm zwykłych, odpornych na ciepło, olejoodpornych oraz specjalnych z profilowanymi okładkami
 • Dokumentacje technologiczne prototypowych elementów gumowych, gumowo-metalowych i tkaninowo-gumowych

Kontakt

mgr inż. Jarosław Prykowski
+48 71 348 81 32
tasmy@igo.wroc.pl

Prototypowe układy sterowania hydrauliki siłowej

 • Innowacyjne rozwiązania techniczne układów sterowania i hydrauliki siłowej urządzeń do łączenia i naprawy taśm przenośnikowych łącznie z systemem nagrzewania zespołu wulkanizacyjnego
 • Zastosowanie wykrywaczy złomu stalowego do wielkogabarytowych przenośników taśmowych o dużej wydajności

Kontakt

dr inż. Edward Pagacz
+48 71 348 82 01
edward.pagacz@igo.wroc.pl

Laboratoria

Laboratorium NM-1Badań i Diagnostyki Maszyn i Urządzeń
Laboratorium LT Taśm
Laboratorium DI Diagnostyki Elektrycznej, Termicznej i Układów Hydraulicznych

Back to Top