Telefon: (+48) 71 348 82 00      Email: poltegor@igo.wroc.pl

Patenty i prawa ochronne na wzory użytkowe

Patenty na wynalazki

Patenty na wynalazki otrzymane od 2007 roku

1. P. 413417 „Sposób polepszania parametrów jakościowych wód w podziemnych strukturach wodonośnych in situ na ujęciach komunalnych oraz moduł filtracyjny do realizacji tego sposobu”
2. P. 396940 „Urządzenie do hydrodynamicznej segregacji składników z dwufazowej hydromieszaniny” (patent nr 220672)
3. P. 401599 „Urządzenie do pobierania próbek hydromieszaniny” (patent nr 222925)
4. P. 410751 „Urządzenia do ujednorodniania składu ziarnowego materiałów usypywanych w zasobnikach terenowych” (patent nr 226919)
5. P. 402961 „Ścisk śrubowy z kontrolowanym naciskiem” (patent nr 220898)
6. P. 383478 „Sposób uzdatniania i mineralizacji wody, sposób oczyszczania gazu oraz hydrodynamiczny moduł filtracyjny do realizacji tych sposobów” (patent nr 220461)
7. P. 392817 „Układ do ciągłego monitoringu stanu wytężenia ustrojów nośnych maszyn górnictwa odkrywkowego” (patent nr 220081)
8. P. 392668 „Układ sygnalizacji przeciwpożarowej maszyn podstawowych górnictwa odkrywkowego” (patent nr 219908)
9. P. 398082 „Mineralno-organiczny preparat paszowy i sposób wytwarzania mineralno-organicznego preparatu paszowego” (patent nr 218167)
10. P. 386149 „Sposób wytwarzania preparatów huminowo-ziołowo-mineralnych” (patent nr 215300)
11. P. 389220 „Urządzenie do czyszczenia kruszywa mineralnego” (patent nr 214841)
12. P. 393001 „Sposób degradacji węglowodorów w gruntach zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi” (patent nr 214578)
13. P. 381095 „Sposób i układ do utylizacji piór drobiu stanowiących odpad poubojowy” (patent nr 207603)
14. P. 373876 „Człon prasy do łączenia taśm przenośnikowych” (patent nr 205191)
15. P. 356410 „Sposób wykonania przypór przeciwdziałających osuwiskom w gruntach uplastycznionych” (patent nr 204453)
16. P. 364955 „Urządzenie do odprowadzania cieczy z hydromieszaniny” (patent nr 200633)
17. P. 344032 „Sposób magazynowania wód powierzchniowych” (patent nr 194939)
18. P. 344031 „Sposób oczyszczania wód powierzchniowych” (patent nr 196205)
19. P. 342461 „Sposób oczyszczania powietrza w pomieszczeniach inwentarskich z amoniaku i siarkowodoru” (patent nr 196461)
20. P. 342410 „Urządzenie do usuwania z kruszywa naturalnego niepożądanych zanieczyszczeń mineralnych i organicznych” (patent nr 195405)
21. P. 342409 „Sposób usuwania z kruszywa naturalnego niepożądanych zanieczyszczeń mineralnych i organicznych” (patent nr 195404)
22. P.409603 „Sposób ograniczenia pylenia pryzm, hałd czy zwałowisk odkrywkowych zakładów górniczych i przeróbczych albo zabezpieczania przed zanieczyszczeniem składowanych w pryzmach produktów sypkich oraz wytwór do realizacji tego sposobu” (patent nr 226780)
23. P.420146 „Sposób określania wartości poziomej radialnej wektora prędkości drgań gruntu dla różnych odległości od źródła drgań”
24. P.420148 „Sposób określania wartości poziomej stycznej wektora prędkości drgań gruntu dla różnych odległości od źródła drgań”
25. P.420149 „Sposób określania wartości poziomej radialnej amplitudy drgań gruntu dla różnych odległości od źródła drgań”
26. P.420150 „Sposób określania wartości poziomej stycznej amplitudy drgań gruntu dla różnych odległości od źródła drgań”
27. P.420151 „Sposób określania wartości poziomej radialnej wektora przyśpieszenia drgań gruntu dla różnych odległości od źródła drgań”
28. P.420152 „Sposób określania wartości poziomej stycznej wektora przyspieszenia drgań gruntu dla różnych odległości od źródła drgań”

Back to Top