Telefon: (+48) 71 348 82 00      Email: poltegor@igo.wroc.pl

O Instytucie

Instytut Górnictwa Odkrywkowego

Początki Instytutu

Historia „Poltegor-Instytut” sięga 1950 roku.
Wtedy to powstał we Wrocławiu Oddział Centralnego Biura Projektów Przemysłu Węglowego w Katowicach.

W roku 1955 przekształcono go w samodzielne Dolnośląskie Biuro Projektów Górniczych (DBPG).

W dniu 1 stycznia 1968 r., w wyniku połączenia DBPG z Zakładami Naukowo-Badawczymi Węgla Brunatnego GIG we Wrocławiu, powstał Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Górnictwa Odkrywkowego – Poltegor.

W roku 1991 został utworzony „Poltegor-Instytut” Instytut Górnictwa Odkrywkowego we Wrocławiu.

o_instytucie_img

Nasza misja

Misją Instytutu jest opracowywanie i wdrażanie przemysłowe innowacyjnych technologii, procesów, metod oraz rozwiązań technicznych na potrzeby górnictwa odkrywkowego, a także szeroko pojętej ochrony środowiska.

Misja realizowana jest posiadanymi zasobami Instytutu, którą stanowią: kadra badawcza, laboratoria, aparatura i stanowiska badawcze oraz zbiory własnych, specjalistycznych oprogramowań.

Celem strategicznym Instytutu jest kreowanie w przemyśle górnictwa odkrywkowego innowacyjnych, czystych i przyjaznych środowiskowo technologii wydobycia oraz wdrażanie nowych rozwiązań technicznych.
Back to Top