Telefon: (+48) 71 348 82 00      Email: poltegor@igo.wroc.pl

Górnictwo Odkrywkowe

Obszary działania "Poltegor-Instytut"

Technologia urabiania skał materiałem wybuchowym i optymalizacja robót wiertniczo-strzałowych

 • Badania poziomu oddziaływań od robót strzałowych: drgań parasejsmicznych, rozrzutu odłamków skalnych, powietrznej fali uderzeniowej
 • Projekty robót wiertniczo –strzałowych z ustaleniem zasięgu stref oddziaływań
 • Dobór ładunków materiału wybuchowego przypadającego na stopień opóźnienia milisekundowego i w serii strzałowej
 • Projekty otwarcia nowych wyrobisk górniczych z doborem parametrów robót strzałowych
 • Wytyczne technologiczne zapewniające zachowanie wyznaczonych stref zagrożeń prowadzenia robót strzałowych
 • Skaning laserowy i modelowanie 3D zabierki, usypu, stożków produktu, wyrobisk górniczych
 • Batymetria (sonar) i modelowanie 3D zbiorników wodnych wewnątrz wyrobisk górniczych

Kontakt

mgr inż. Kamil Rogosz
+48 71 348 81 34
kamil.rogosz@igo.wroc.pl

Kompleksowe zagospodarowanie i wykorzystanie złóż surowców mineralnych

 • Projekty zagospodarowania złóż (PZZ)
 • Założenia techniczno-ekonomiczne eksploatacji złóż węgla brunatnego (ZTE)
 • Raporty oddziaływania na środowisko eksploatacji złóż węgla brunatnego I złóż surowców skalnych
 • Opracowania systemów odwadniania i zagęszczania utworów geologicznych w tym trudno odwadnialnych dla poprawy stabilizacji: osuwisk, wałów, nasypów
 • Opracowanie wniosków koncesyjnych na eksploatację złóż surowców skalnych
 • Projekty rekultywacji terenów pogórniczych
 • Skaning laserowy i modelowanie 3D wyrobisk górniczych, składowisk i obiektów kubaturowych
 • Batymetria (sonar) i modelowanie 3D zbiorników i cieków wodnych
 • Pomiary GPS, miernictwo górnicze, mapowania i inwentaryzacja terenu

Kontakt

dr inż. Adam Bajcar
+48 71 348 82 08
adam.bajcar@igo.wroc.pl

Wydobycie, przeróbka i wzbogacanie kopalin

 • Opracowanie technologii przeróbki, wzbogacania i zagospodarowania surowców mineralnych
 • Dopracowanie zagospodarowania, przeróbki i uzdatniania surowców towarzyszących złożom oraz ich odpadów wraz z opracowaniem technologii i projektowaniem linii technologicznych

Kontakt

dr inż. Andrzej Pomorski
+48 71 348 81 64
andrzej.pomorski@igo.wroc.pl

Back to Top