Telefon: (+48) 71 348 82 00      Email: poltegor@igo.wroc.pl

Mechatroniczny system sterowania, diagnostyki i zabezpieczeń w maszynach górnictwa odkrywkowego

Projekty w ramach Funduszy Europejskich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Kierownik Projektu

doc dr hab. inż. Stefan Wojciech Szepietowski

Kontakt

dr inż. Jerzy Alenowicz
tel.: 71 348 81 35
e-mail: jerzy.alenowicz@igo.wroc.pl

Koszt realizacji projektu: 6 370 000,00 zł
w tym koszty kwalifikowane: 6 150 000,00 zł
Poltegor-Instytut, Instytut Górnictwa Odkrywkowego – Wrocław, Koordynator Projektu
Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie
Politechnika Wrocławska

Opis Projektu

Wykaz uzyskanych wyników w ramach projektu:

Dokumentacja techniczna systemu sygnalizacji pożarowej koparki kołowej typu SRs 2000

Dokumentacja Techniczno Ruchowa doświadczalnego systemu zabudowanego na koparce SRs 2000. Może być ona adaptowana do instalacji na innych maszynach tego typu

Technologia ustawienia ładunku na platformie transportera gąsienicowego, minimalizująca konieczność korekty jej położenia przy jeździe po terenie o zmiennym pochyleniu.

Zastosowanie jej ułatwia operatorowi właściwe ustawienie transportera pod przewożonym ładunkiem i jeśli nie likwiduje to przynajmniej zmniejsza liczbę koniecznych korekt ustawienia ładunku w trakcie jego przemieszczania.

Modele matematyczne mechanizmu podnoszenia i hydraulicznego układu napędu gąsienic transportera gąsienicowego

Zostały one zweryfikowane w oparciu o badania przeprowadzone na rzeczywistym obiekcie i można je wykorzystać do sprawdzenia poprawności pracy mechanizmów w okresie projektowania transportera

Wdrożenie systemu diagnostyki wytężenia ustroju nośnego na koparce SchRs 4000 i systemu diagnostyki napędu koła czerpakowego na koparce KWK 1500s

Systemy pracując w trybie “on-line” odpowiednio monitorują: stan wytężenia ustroju nośnego w zakresie wytrzymałości zmęczeniowej jak i doraźnej oraz stanu technicznego przekładni planetarnej napędu koła. W przypadku wystąpienia zagrożeń awaryjnych systemy wysyłają odpowiednie sygnały do centrum kierowania pracą maszyny.

Instalacja doświadczalnego systemu monitoringu osuwisk i wczesnego ostrzegania o zagrożenu w czasie rzeczywistym na odcinku drogi w rejonie Gorlic

Pierwszy w Polsce tego rodzaju system, który wykonuje pomiary w czasie rzeczywistym co 60 min i przekazuje dane GPRS do serwerów internetowych gdzie są one dostępne dla uprawnionych użytkowników.

Wszystkie projekty unijne

Back to Top