Telefon: (+48) 71 348 82 00      Email: poltegor@igo.wroc.pl

Praca

Aktualności "Poltegor - Instytut"

Aktualne oferty pracy

Prosimy o załączenie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami.

Back to Top