Telefon: (+48) 71 348 82 00      Email: poltegor@igo.wroc.pl

Podziemna gazyfikacja węgla ukierunkowana na wodór dla Europy

Projekty w ramach Funduszy Europejskich

Projekt finansowany ze środków Funduszu Badawczego Węgla i Stali

Kierownik Projektu

Z ramienia Poltegor-Instytut: prof. dr hab. inż. Jerzy Bednarczyk

Kontakt

mgr Barbara Rogosz
tel. 71 348 82 34
e-mail: barbara.rogosz@igo.wroc.pl

1 000 000 EURO
Główny Instytut Górnictwa – Polska – Koordynator
Delft University of Technology – Holandia
Universitaet Stuttgart – Niemcy
Institute of Chemical Process Fundamentals AS CR – Republika Czeska
Institut Scientifique de Service Public – Belgia
Kompania Weglowa S.A. – Polska
BOT Górnictwo i Energetyka S.A. – Polska
„Poltegor Instytut” Instytut Górnictwa Odkrywkowego – Polska
The UCG Partnership LTD – Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
Politechnika Śląska – Polska
National Mining Academy – Ukraina

Opis Projektu

Celem projektu było prowadzenie badań nad technologią produkcji wodoru na drodze podziemnego zgazowania węgla w georeaktorze na stanowisku badawczym oraz w warunkach polowych „in situ”. W ramach projektu ocenie poddano między innymi wpływ technologii na stan powietrza, wody i stabilności pokładów geologicznych.

W ramach zrealizowanych przez Poltegor-Instytut prac uzyskano następujące wyniki:

– utwory geologiczne towarzyszące złożom węgla brunatnego i tworzące ściany reaktora zgazowania podziemnego jak również wprowadzanie do gazogeneratora materiały sorpcyjno-wiążące będą ograniczać rozprzestrzenianie się, powstających w procesie, szkodliwych zanieczyszczeń,

– utwory geologiczne otaczające pokład węgla będą stanowiły wystarczającą izolację dla gazów wytwarzanych w procesie podziemnego zgazowania węgla brunatnego pod warunkiem odpowiedniej ich miąższości zabezpieczającej wyżej położone warstwy przed utratą wilgoci.

– po procesie zgazowania węgla brunatnego wystąpią osiadania gruntów, a ich wielkość będzie zróżnicowana i zależeć będzie od miąższości pokładów węgla jak i mułków nadwęglowych.

Wszystkie projekty unijne

Back to Top