Telefon: (+48) 71 348 82 00      Email: poltegor@igo.wroc.pl

Inteligentne rozwiązania inżynierskie dla odkrywkowych kopalni węgla brunatnego

Projekty w ramach Funduszy Europejskich

Projekt finansowany ze środków Funduszu Badawczego Węgla i Stali

Kierownik Projektu

Z ramienia „Poltegor-Instytut”: dr Zbigniew Bednarczyk

Kontakt

tel. 71 348 81 56
e-mail: zbigniew.bednarczyk@igo.wroc.pl

Całkowity koszt realizacji projektu: 2 817 117 EURO
The University Of Nottingham (UK) – Koordynator projektu
Geocontrol SA (Spain)
Subterra Ingeniería, S.L. (Spain)
„Poltegor-Instytut” Instytut Górnictwa Odkrywkowego (Poland)
Brown Coal Research Institute, j. s. c., – VUHU (Czech Republic)
Centre for Research and Technology Hellas – CERTH (Greece)
The University of Exeter (UK)
L’Institut National de L’Environnement Industriel et des Risques INERIS (France)

Opis Projektu

Celem projektu SLOPES jest udoskonalenie metod monitoringu i pogłębienie wiedzy na temat możliwości przewidywania zagrożeń naturalnych oraz wypracowanie narzędzi analiz ryzyka osuwiskowego dla zboczy w kopalniach węgla brunatnego. W ramach projektu zaplanowano następujące prace:

1. Opracowanie i wdrożenie technologii pozyskiwania szczegółowych danych monitoringu lotniczego (LIDAR, UAV) , powierzchniowego (skaning laserowy) oraz interferometrii satelitarnej w wysokiej rozdzielczości (PSI) w działającej kopalni odkrywkowej węgla brunatnego.

2. Opracowanie i praktyczne przetestowanie zaawansowanego systemu monitoringu in-situ i wczesnego ostrzegania przed zagrożeniem osuwiskowym w kopalni odkrywkowej węgla brunatnego.

3. Analizy probabilistyczne dostępnych i nowo pozyskanych danych geotechnicznych związanych z analizą stateczności zboczy dla odzwierciedlenia rzeczywistego stopnia zagrożeń w kopalniach odkrywkowych.

4. Opracowanie i zastosowanie modeli numerycznych zawierających analizę statystyczną jak również wpływ czynników naturalnych na stopień stateczności zboczy.

5. Zebranie danych dla zaawansowanej charakterystyki gruntów zwałowych i ich szczegółowych parametrów wytrzymałościowych w różnych warunkach geotechnicznych i geo-środowiskowych.

6. Budowa stanowiska badawczego pozwalającego na przeprowadzenie badań laboratoryjnych dla różnych warunków obciążeń mechanicznych i wpływów geo-środowiskowych.

7. Opracowanie modeli konstytutywnych opartych na wynikach badań laboratoryjnych i modelowania numerycznego.

Wszystkie projekty unijne

Back to Top