Telefon: (+48) 71 348 82 00      Email: poltegor@igo.wroc.pl

Urządzenie do czyszczenia kruszywa mineralnego

Projekty w ramach Funduszy Europejskich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Kierownik Projektu

dr inż. Edward Pagacz

Kontakt

tel. 71 348 82 01
e-mail: edward.pagacz@igo.wroc.pl

Koszt realizacji projektu: 31 104 zł
w tym koszty kwalifikowane: 21 900 zł

Opis Projektu

W ramach projektu rozpoznano bazy danych Urzędu Patentowego w zakresie urządzeń do czyszczenia kruszywa mineralnego wyodrębniając 12 zbliżonych opisów. Opracowano i zgłoszono wniosek patentowy w wyżej wymienionym zakresie do Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej. Zgłoszono wynalazek na Salon Innowacji „Bruselss Eureka” w Brukseli oraz na Targi Innowacji „Concours Lepine” w Paryżu.

Wszystkie projekty unijne

Back to Top