Telefon: (+48) 71 348 82 00      Email: poltegor@igo.wroc.pl

Dynamic Light – w kierunku inteligentnego i energooszczędnego oświetlenia miejskiego

Projekty w ramach Funduszy Europejskich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG Europa Środkowa

Kierownik Projektu

Z ramienia „Poltegor-Instytut”:
mgr Barbara Rogosz

Kontakt

tel. 71 348 82 34
e-mail: barbara.rogosz@igo.wroc.pl

Całkowity koszt realizacji projektu: 3 505 459 EURO
Koszt prac realizowanych przez „Poltegor-Instytut”: 252 136 EURO
Hochschule Wismar – Niemcy, Koordynator projektu
BSC, Poslovno podporni center d.o.o. Kran – Słowenia
PORSENNA o.p.s – Czechy
Međimurska energetska agencija d.o.o – Chorwacja
Comune di Cesena – Włochy
TEA SpA – Włochy
Fondazione Bruno Kessler – Włochy
Spath MicroElectro nicDesign GmbH – Austria
Stadt Graz – Austria
Ernst-Moritz Arndt-Universität Greifswald – Niemcy
SWARCO V.S.M. GmbH – Niemcy
Deutsche Lichttechnische Gesellschaft e.V – Niemcy
„Poltegor-Instytut” Instytut Górnictwa Odkrywkowego – Polska
Hansestadt Rostock – Niemcy
Grad Čakovec – Chorwacja

Opis Projektu

logo_pes
W ramach projektu Dynamic Light zaprezentowano proces wdrożenia systemu energooszczędnego oświetlenia, począwszy od pomysłu, gromadzenia danych przestrzennych i ich analizy, opracowania strategii do modeli finansowych, zasad udzielania zamówień, realizacji i oceny inwestycji. Celem było zapewnienie planistom miejskim, pracownikom gminnym, władzom, konsultantom technicznym narzędzi do zrozumienia potrzeb społecznych, preferencji użytkowników, możliwości technicznych, prawnych i finansowych oraz sposobu, w jaki można je przy użyciu nowych technologii przełożyć na strategie dynamicznego sterowania oświetleniem.
Działaniom tym towarzyszyły inwestycje o charakterze demonstracyjnym mające na celu zwiększenie akceptacji dla energooszczędnego oświetlenia wśród użytkowników końcowych i urbanistów poprzez poprawę jakości dynamicznego oświetlenia i dostosowanie go do potrzeb społecznych. W różnych krajach Europy Środkowej wdrożono osiem instalacji pilotażowych. W ten sposób połączono techniczne aspekty oświetlenia z zagadnieniami urbanistyki w celu pełnego wykorzystania możliwości technologicznych i stworzenia przestrzeni przyjaznych do zamieszkania i użytkowania, przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia energii, ograniczeniu zanieczyszczenia światłem i wspieraniu zrównoważonego rozwoju przestrzeni publicznych.
Projekt przyczynił się do zwiększenia kompetencji władz publicznych poprzez transfer wiedzy na temat korzyści płynących z dynamicznego oświetlenia i możliwości zastosowania go w praktyce. Opracowano master plany, wytyczne finansowe i szkolenia, które mają za zadanie ułatwienie inwestowania w inteligentne i energooszczędne rozwiązania oświetleniowe w perspektywie długoterminowej.
W ramach projektu Poltegor-Instytut podjął współpracę z Miastem i Gminą Lwówek Śląski. Przygotowano strategię i plan działania na rzecz rozwoju oświetlenia publicznego na terenie Gminy oraz opracowano koncepcje dynamicznego sterowania oświetleniem w obrębie dwóch ulic w Lwówku Śląskim.

Przeczytaj Strategię rozwoju oświetlenia publicznego na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski

Przeczytaj plan działania na rzecz rozwoju oświetlenia publicznego na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski.

Zapoznaj się z Koncepcją inteligentnego oświetlenia na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski- ulica Nowy Świat.

Zapoznaj się z Koncepcją inteligentnego oświetlenia na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski- ulica Kombatantów.

Obejrzyj video Dynamic Light. Animacja przedstawia koncepcję dynamicznego oświetlenia ulicy Nowy Świat w Lwówku Śląskim.

Przeczytaj o rezultatach projektu Dynamic Light tutaj.

Obejrzyj ulotkę o dynamicznym oświetleniu.

Obejrzyj ulotkę o projekcie Dynamic Light

Odwiedź oficjalną stronę Projektu Dynamic Light …

Wszystkie projekty unijne

Back to Top