Telefon: (+48) 71 348 82 00      Email: poltegor@igo.wroc.pl

CE-HEAT – Kompleksowy model wykorzystania ciepła odpadowego w regionach Europy Środkowej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG Europa Środkowa

Kierownik Projektu

Z ramienia „Poltegor-Instytut”:
mgr Barbara Rogosz

Kontakt

tel. 71 348 82 34
e-mail: barbara.rogosz@igo.wroc.pl

Całkowity koszt realizacji projektu: 2 056 915 EURO
Koszt prac realizowanych przez „Poltegor-Instytut”: 204 603 EURO
E-zavod, – Słowenia- Koordynator projektu
Agenzia per l’Energia del Friuli Venezia- Włochy
Energetski Institut Hrvoje Požar- Chorwacja
Dravske elektrarne Maribor d.o.o- Słowenia
Technologie offensive Burgenland Gmbh- Austria
Thüringer Energie- und GreenTech-Agentur GmbH- Niemcy
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem- Czechy
„Poltegor-Instytut” Instytut Górnictwa Odkrywkowego”- Polska
Narodni centrum energetyckich uspor- Czechy

Opis Projektu

logo_pes
Celem projektu CE-HEAT jest poprawa efektywności energetycznej wybranych regionów poprzez zwiększenie wykorzystania lokalnego źródła energii jakim może być ciepło odpadowe. W ramach projektu zaprezentowane zostały metody lepszego zarządzania ciepłem odpadowym w formie kompleksowego modelu i zespołu narzędzi służących wykorzystaniu ciepła, które dostępne jest w różnych formach i miejscach.
W ramach projektu Poltegor-Instytut opracował KATASTER CIEPŁA ODPADOWEGO dla Dolnego Śląska zawierający informacje na temat lokalizacji poszczególnych źródeł ciepła odpadowego i jego ilości. Kataster został wdrożony w ramach serwisu mapowego Geoportal Dolny Śląsk prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Zapraszamy do zapoznania się z  KATASTREM CIEPŁA ODPADOWEGO dla województwa dolnośląskiego.

Zobacz też prezentację o KATASTRZE.

Przygotowany został również zestaw narzędzi do tworzenia i zarządzania projektami dotyczącymi zagospodarowania ciepła odpadowego (WASTE HEAT TOOLBOX). Zestaw ten stanowi przewodnik i instrukcję dla potencjalnych inwestorów w kwestiach technicznych, finansowych, administracyjnych i społecznych związanych z ewentualną inwestycją opartą o zagospodarowanie takiego ciepła.

Zapraszamy do zapoznania się z WASTE HEAT TOOLBOX.

Przeczytaj o WASTE HEAT TOOLBOX.

Rezultaty projektu CE-HEAT skierowane są przede wszystkim do regionalnych i lokalnych decydentów oraz planistów energetycznych i przestrzennych, jak również producentów ciepła odpadowego, potencjalnych inwestorów i lokalnych podmiotów gospodarczych. Cyfrowy kataster i opracowane narzędzia tworzą przydatną władzom zarządzającym energią PLATFORMĘ, która może być łatwo zintegrowana z istniejącymi lub nowymi strategiami dotyczącymi klimatu oraz energii, a także łatwo upowszechniona na innych obszarach. Nowe podejście do kwestii wykorzystania ciepła odpadowego pozwoli organom zarządzającym energią ulepszyć strategie energetyczne i usprawnić politykę planowania, a potencjalnym inwestorom zwiększyć inwestycje w ciepło odpadowe.
Odwiedź PLATFORMĘ projektu CE-HEAT

W ramach współpracy z samorządem regionalnym przygotowano również plan działania dotyczący wykorzystania ciepła odpadowego na Dolnym Śląsku.
Zapoznaj się z planem działania.

Przeczytaj o rezultatach projektu CE-HEAT.

Obejrzyj ulotkę o projekcie CE-HEAT

Odwiedź oficjalną stronę Projektu CE-HEAT …

Wszystkie projekty unijne

Back to Top