POLTEGOR-INSTYTUT
BADAMY PROCESY ZGAZOWANIA SUROWCÓW POCHODZENIA ORGANICZNEGO
OFERUJEMY PRODUKTY OPARTE NA NAJNOWSZYCH TECHNOLOGIACH
KOMPLEKSOWE BADANIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE GRUNTÓW
PROJEKTUJEMY, PROWADZIMY I ZAKŁADAMY BAZY DANYCH GEOLOGICZNYCH

Materiały do pobrania opracowane w ramach projektu "Strategie i scenariusze..."

Materiały do pobrania opracowane w ramach projektu "Strategie i scenariusze technologiczne zagospodarowania i wykorzystania złóż surowców skalnych"  zrealizowanego przez konsorcjum składające się z sześciu jednostek naukowych.
Interaktywna baza oraz wyniki badań dostępne są na serwerze koordynatora projektu Poltegor-Instytut po wcześniejszym zarejestrowaniu się, a następnie zalogowaniu.

Nowości w naszych pracowniach

Pracownia NM

NG - Pracownia Inżynierii Środowiska

Zakres badań Pracowni NG: utylizacja odpadów organicznych z wykorzystaniem reakcji egzotermicznych i procesów kompostowania,utylizacja odpadów z gospodarstw rolnych, realizowana przy wykorzystaniu naturalnych surowców mineralnych, opracowanie technologii wytwarzania dodatków paszowych...

 Pracownia NG ...


Pracownia MN

NM - Pracownia Maszyn Podstawowych i Urządzeń Transportowych

  Zakres działalności Pracowni NM: ocena stanu technicznego wraz z opracowaniem zakresów modernizacji, remontów, rekonstrukcji  koparek, zwałowarek, przenośników taśmowych, badania i pomiary tensometryczne konstrukcji stalowych...

 Pracownia NM ...


Pracownia NG NB - Pracownia Technologii Górniczej i Odwadniania
Zakres badań Pracowni NB: koncepcje eksploatacji i zagospodarowania technologią odkrywkową złóż surowców skalnych, kruszywa naturalnego, węgla brunatnego i innych kopalin, projekty zagospodarowania złóż i wnioski koncesyjne, analizy ekonomiczno - kosztowe wydobycia surowców skalnych...
 

Nowości w naszych laboratoriach

Lab Ls LS - Laboratorium Przeróbki Surowców Skalnych
Zakres badań Laboratorium LS: analizy granulometryczne, ustalanie zawartości frakcji pylastej, rozdrabnianie próbek, rozdział minerałów w silnych polach magne- tycznych na stanowisku laboratoryjnym i przemysłowym, rozdział minerałów w polu elektrycznym, rozdział uziarnionych tworzyw sztucznych w polu elektrycznym...
 

Lab LT LT - Laboratorium Taśm
Zakres badań Laboratorium LT: badania i ekspertyzy w oparciu o normy państwo- we oceny budowy taśm, wytrzymałości na rozciąganie, rozwarstwianie, wyrwanie linki z gumy, odporności na starzenie, trudnopalności, przewodności elektrycznej, doboru materiałów wulkanizacyjnych do połączeń, badań gumy okładkowej...
 

Lab LC LC - Laboratorium Modelowania Cyfrowego Złóż
Zakres działalności Laboratorium LC: projektowanie, zakładanie i prowadzenie baz danych geologicznych i wiertniczych z wizualizacją karty otworu wiertniczego, komputerowe wspomaganie prac geologiczno-górniczych w zakresie charakterystyki ilościowo-jakościowej złóż wraz z wizualizacją w dowolnie zadanych bryłach...
 

Animacje

oczyszczanie
hydrocyklon
siatka
wilcza
Oczyszczanie wstępne
wód powierzchniowych

(wykonała pracownia NS)
Projekt hydrocyklonu
(wykonała pracownia NS)
Projekt siatki strzałowej
w Kopalni Wilcza Góra

(wykonała pracownia NS)
Projekt rekultywacji
Wilcza Góra

(wykonała pracownia NS)
 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Stosujemy mechanizm cookies, tj. niewielkich  plików tekstowych  wysyłanych przez  serwer  i przechowywanych na dysku komputera użytkownika odwiedzającego nasz serwis. Więcej na temat ciasteczek można przeczytać na stronach wikipedi.
Pozyskujemy w ten sposób   informację o tym, które strony użytkownik przeglądał, jakich  informacji szukał,  jake miał preferencje językowe.
Zachowujemy parametry nawigacyjne użytkownika do celów statystycznych oraz usprawniania funkcjonowania serwisu zgodnie z obowiązującymi  standardami.

Użytkownik może usunąć pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce internetowej w następujący sposób:

 

Wyszukiwanie

bip

Login

Górnictwo Odkrywkowe

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

Do pobrania

pdf pub pdf lab
pdf tasmy
rzetelnafirma

Strzelanie (Pracownia NS)

strzelanie